Minimum egzystencji - strona 5

Polityka społeczna

 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4718

, ale również utrzymanie więzi ze społeczeństwem. Kategoria min. egzystencji została stworzona w celu określenia...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

i psychicznej -prawo do minimum egzystencji Płaszczyzna 2-psychiczna-duchowa sfera bytu jedn. I zagwarantowanie...

Wykład - Elementy rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

popyt, dot.tylko dóbr podstawowych (zapewniających jednostce minimum egzystencji, np.woda, ziemniaki...

Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

minimum egzystencji każdemu obywatelowi. Rząd wyrażający preferencje większości społeczeństwa, przy pomocy...

Polityka fiskalna - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

i zapewnienie minimum egzystencji każdemu obywatelowi. Rząd wyrażający preferencje większości społeczeństwa...

Cena - pojęcie i funkcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

jednostce minimum egzystencji, np. woda, ziemniaki, chleb, sól), konsumenci muszą kupować te dobra...

Wykład - Patologia społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 973

na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznanych za niezbędne Minimum socjalne - minimalna kwopta dochodów Minimum...