Wykład - Patologia społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Patologia społeczna - strona 1 Wykład - Patologia społeczna - strona 2 Wykład - Patologia społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Polityka społeczna
dr Arkadiusz Przybyłka
WYKŁAD VI
Patologia społeczna to zachowanie jednostki oddziaływujące destrukcyjnie na społeczeństwo lub jego elementy oraz niezgodne z wartościami uznanymi w danym kręgu kulturowym.
Negatywnie oceniane zjawiska społeczne możemy podzielić wg następujących kryteriów:
Jawność działania (jawne i ukryte)
Liczby działających podmiotów (jednostkowe i grupowe)
Częstotliwości występowania (sporadyczne, z większym natężeniem)
Naruszonej wartości (przeciw życiu, zdrowiu, ludzkiej niezależności, mieniu)
Zasięgu zjawiska (indywidualne, lokalne, krajowe, międzynarodowe)
Źródła patologii:
- endogeniczne (w kręgu zainteresowań medycyny)
- egzogeniczne (zewnętrzne, z kręgu zainteresowań nauk w tym polityki społecznej)
Rozpatrując patogenną rolę szkoły w powstaniu zaburzeń rozwoju dziecka, trzeba potraktować trojako:
# jako przyczynę zaburzeń rozwoju
# jako miejsce ujawnienia się istniejącego już zaburzenia rozwoju
# jako jedno z ogniw z złożonym procesie patologicznym dziecka
Zalecenie pozytywne, które powinny być realizowane w szkole:
@ zapewnienie dziecku prawa do indywidualnego, spontanicznego rozwoju psychicznego
@ dostosowanie wymogów programowych do znanych i opisanych w psychologii możliwości dziecka
@ szkoła winna stwarzać warunki moralnego funkcjonowania zarówno uczniów jak i nauczycieli
@ szkoła musi traktować uczniów jak wartość, szanować ich godność
Osoby z grupy wysokiego ryzyka to jednostki w wieku do 21 lat, które charakteryzują:
^ wagary lub porzucenie szkoły
^ ciąża przedmałżeńska
^ życie w złych warunkach ekonomicznych
^ życie w rodzinnie alkoholika lub narkomana
^ doświadczenie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
^ uczestnictwo w działaniach przestępczych
^ problemy ze zdrowiem psychicznym
^ próby samobójcze
^ itp.
Postawy w zachowaniach aspołecznych:
Izolacji - unikanie kontaktów społecznych z otoczeniem
Egocentryzm - nadmierna koncentracja na własnej osobie
Egoizm - uzyskiwanie korzyści kosztem innych
Sadyzm
Toksykomania - uzależnienia:
Fizyczna - zjawisko tolerancji w miarę przyjmowania zwiększa się tolerancja organizmu, trzeba zwiększać dawkę do pewnego pułapu, potem już nawet niewielka dawka daje `fazę”
Psychiczna - trudna do opanowania potrzeba psychiczna, stan świadomości, który skłania do zażywania środków


(…)

… w społeczeństwie (bark dostateczniej wiedzy o zjawisku)
Klasyfikacja narkotyków:
śr. tłumiące (alkohol, leki uspakajające, śr. wziewne)
śr. pobudzające ośrodkowy układ nerwowy (nikotyna, amfetamina, kokaina)
śr. halucynogenne (haszysz, LSD)
opiaty (morfina, heroina, opium,)
Alkoholizm:
* nieustannie postępuje
* nieuleczalny
* chroniczny i prowadzący do śmierci
* podstawowy i pierwotny (prowadzi do innych chorób…

wytłumienie - reagowanie sankcją negatywną na zachowanie patologiczne
System prawnej regulacji prostytucji:
prohibicjonizm
reglamentaryzm neoreglamentaryzm (zamknięcie domów publicznych)
abolicjonizm (ścigane jest czerpanie korzyści z nierządu a nie jego uprawianie)
Strategie zapobiegania nadużywania alkoholu i narkotyków:
prawna
odpowiednia polityka społeczno - ekonomiczna
wczesna diagnoza kliniczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz