Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna - strona 1 Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna - strona 2 Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna - strona 3

Fragment notatki:

Polityka finansowa państwa 1) Polityka pieniężna - Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna ) - systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen . Politykę pieniężną p aństwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży pieniądza oraz na kursy walutowe a) Bank centralny jego zadania i funkcje - dostarcza on społ dóbr publicznych w postaci efektów polityki pieniężnej oraz innego typu usług w trakcie czego wchodzi w ścisłe interpretacje z prywatnymi inst finansowymi - autonomia w prowadzeniu polityki monetarnej (tj. niezależność w stosunku do rządu) - B C jest „agentem” władz państwowych, a w ostateczności społeczeństwa - państwo jest „pryncypałem”, który deleguje B Crealizację określonych zadań z zakresu polityki gosp Działania banku centralnego w ramach celów operacyjnych można podzielić na: Politykę restrykcyjną (twardą) , której celem jest zmniejszanie podaży pieniądza poprzez sprzedaż papierów wartościowych na otwartym rynku, podwyższanie stóp procentowych, zmiany poziomu rezerw obowiązkowych - jest to polityka antyinflacyjna . Politykę ekspansywną (miękką) , której celem jest zwiększanie podaży pieniądza poprzez zakup papierów wartościowych na otwartym rynku, obniżanie stóp procentowych, obniżanie poziomu rezerw obowiązkowych. b) Cele i strategie polityki pieniężnej Cele: - zasadniczym celem polityki pieniężnej powinno być stabilizowanie ogólnego poziomu cen, a więc ograniczanie wahań wewnętrznej wartości pieniądza (rozumiane jako obniżenie stopy inflacji, tj. ograniczenie spadku siły nabywczej pieniądza, lub jako utrzymanie niskiej stopy inflacji - zapobieganie deflacji Cele wiki Cel finalny (główny i nadrzędny) - jest to odpowiednio zdefiniowany cel ogólnogospodarczy wynikający z realizacji polityki ekonomicznej danego kraju. Cel pośredni - wyznaczenie określonej kategorii ekonomicznej, która pozostaje w stabilnej relacji z celem finalnym. Cele operacyjne , które zależą od celu finalnego i powinny wpływać na cel pośredni: 1.Kontrola stóp procentowych 2.Kontrola przyrostu podaży pieniądza 3.Stabilizowanie poziomu kursu walutowego 4.Kształtowanie masy pieniądza rezerwowego 5.Kształtowanie poziomu stóp procentowych Strategia: - kontroli podaży pieniądza (bank centralny kształtuje obieg pieniądza tak aby stabilizować ogólny poziom cen - kontroli kursu walutowego (cel inflacyjny można osiągnać za pomocą stabilizacji kursu wymiennego pieniądza krajowego wzgledem innej wyluty/walut

(…)

… zmniejszenia amplitudy wahań koniunkturalnych.
funkcja redystrybucyjna - państwo dokonuje wtórnego podziału dochodu narodowego między obywateli przy pomocy instrumentów fiskalnych. Celem państwowej dystrybucji dochodów ludności jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia i zapewnienie minimum egzystencji każdemu obywatelowi. Rząd wyrażający preferencje większości społeczeństwa, przy pomocy progresywnych podatków i płatności transferowych, koryguje rynkową alokację dochodów.
funkcja alokacyjna - rząd prowadzi politykę strukturalną, dokonując redystrybucji dochodu narodowego między branżami gospodarki i regionami kraju. Celem tych działań jest kształtowanie odpowiedniej struktury gospodarki, a więc stymulowanie rozwoju określonych branż i regionów. Instrumentem tej polityki strukturalnej są podatki…
… za pomocą stabilizacji kursu wymiennego pieniądza krajowego wzgledem innej wyluty/walut
- bezpośredniego celu inflacyjnego (koncetrancja zadań na osiągniecie określonej stopy inflacji
- o charakterze mieszanym (łączy w/w all)
Instrumenty polityki pieniężnej. 3 grupy
-administracyjne - są wykorzystywane do prowadzenia polityki monetarnej w nowoczesnych systemach finansowych. Szczególna odmianą są naciski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz