Polityka pieniężna i fiskalna - polityka podatkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna i fiskalna - polityka podatkowa  - strona 1 Polityka pieniężna i fiskalna - polityka podatkowa  - strona 2

Fragment notatki:

Polityka pieniężna - (monetarna) jej zadaniem jest regulowanie wewnętrznej wartości pieniądza, czyli jego krajowej siły nabywczej. Bank centralny wpływa na krajową stopę procentową i w zależności od prowadzonej strategii kurs wymiany waluty krajowej względem innych walut. Bank centralny - jest nietypowa instytucją finansową. Z jednej strony należy do publicznego systemu finansowego, z drugiej strony jego funkcjonowanie jest związane z rynkowym systemem finansowym. Dostarcza społeczeństwu dobra publiczne w postaci efektów polityki pieniężnej wchodząc w interakcje z prywatnymi instytucjami finansowymi. Zwykle powstały w wyniku decyzji władz państwowych. Decyduje o podaży pieniądza, oddziałując na wielkość produkcji, zatrudnienia i inflacji. Funkcje BC: - ustalanie stóp procentowych; - stabilizowanie wartości pieniądza; - emitowanie banknotów; - pełnienie roli banku banków; - obsługa skarbu państwa; - rola centrum walutowego kraju; - wykonywanie czynności administracyjnych; Cele polityki pieniężnej: - stabilizowanie ogólnego poziomu cen; - ograniczenie wahań wartości pieniądza; - obniżenie stopy inflacji; - walka z deflacją; Strategie polityki pieniężnej: - strategia kontroli podaży pieniądza - (wzrost określonego agregatu podaży pieniądza); - strategia kontroli kursu walutowego - (wzrost poziomu kursu walutowego); - strategia bezpośredniego celu inflacyjnego; - strategia o charakterze mieszanym; Instrumenty polityki pieniężnej: - administracyjne; - rynkowe; - o charakterze mieszanym; Polityka fiskalna - Ogół czynników związanych z gromadzeniem i wydawaniem środków publicznych, niezbędnych do funkcjonowania państwa. Realizuje ją rząd, przy użyciu odpowiednich narzędzi i odpowiada za jej realizację przed parlamentem. Zakres polityki fiskalnej: - wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych; - wpływ na podział dochodów i aktywność gospodarczą; - wybór metod i źródeł gromadzenia dochodów; - sposób realizacji wydatków publicznych; Funkcje polityki fiskalnej: - alokacyjna - podział czynników produkcji między sektor publiczny i prywatny; - redystrybucyjna - wtórny podział dochodów w następstwie podziału pierwotnego, ustalonego przez rynek; - stabilizacyjna - zapewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego przy optymalnym wykorzystaniu potencjału ekonomicznego; - kapitałowo-redystrybucyjna - redystrybucja dochodów, alokacja środków;

(…)

… na poziom i strukturę globalnego popytu można oddziaływać na kształtowanie się realnych procesów gospodarczych.
- Pasywna polityka fiskalna - działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury;
- Aktywna polityka fiskalna - gdy rząd zmienia wydatki i dochody w zależności od sytuacji gospodarczej;
Środki realizacji polityki fiskalnej:
- polityka podatkowa - (przymusowość, bezzwrotność, nieodpłatność, jednostronność, pieniężna forma), najpowszechniejsza forma daniny publicznej. Podatki: (dochodowy, od towarów i usług, akcyza, od gier, od nieruchomości, od spadków i darowizn);
- polityka celna - cło jako element polityki fiskalnej i ochrony rodzimej produkcji;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz