Administracja publiczna, świadcząca, infrastruktury- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna, świadcząca, infrastruktury- opracowanie - strona 1 Administracja publiczna, świadcząca, infrastruktury- opracowanie - strona 2 Administracja publiczna, świadcząca, infrastruktury- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo administracyjne - wykład 2.
ZASADA POMOCNICZOŚCI
Wywodzi się ze społecznej nauki Kościoła
Nas będzie interesowała w zakresie funkcjonowania państwa
Zawsze mamy dwa podmioty
Zgodnie z zasadą pomocniczości jeśli subsystem (podmiot mniejszy) właściwie realizuje zadanie, to suprasystem (podmiot większy) nie powinien podejmować tego zadania do wykonania, a jedynie wspierać subsystem w jego wykonywaniu. Suprasystem powinien przejąć działanie zadania wtedy, kiedy subsystem nie może wykonać zadania publicznego.
Zasada pomocniczości w rozumieniu prawa administracyjnego odnosi się do dwóch podmiotów, musi być podmiot większy i podmiot mniejszy, rolą suprasystemu jest wspieranie i pomoc w wykonywaniu zadania i dopiero w ostateczności przejęcie tego działania;
Zasada Unii Europejskiej
Zapisanie zasady pomocniczości w polskim prawie:
Preambuła Konstytucji
EKSL (Europejska Karta Samorządu Lokalnego)
Zasada pomocniczości - podział zadań publicznych ← między podmiotem większym a podmiotem mniejszym
Podział zadań w układzie terytorialnym między gminą a innymi podmiotami (EKSL art. 4 ust. 3) ← zadania publiczne powinny być wykonywane jak najbliżej obywatela - gmina → to, czego gmina nie może zdziałać przekazuje dalej, większym podmiotom
Zgodnie z zasadą pomocniczości w ujęciu terytorialnym zadanie publiczne ma być wykonywane jak najbliżej obywatela. Jeżeli gmina może być zbyt mała do wykonania zadania, to zadanie wykonuje podmiot wyższy (czy gmina zrobi to efektywnie? Ile to będzie kosztowało?) * Gmina może wykonywać wiele zadań publicznych, im bardziej specjalistyczne zadanie publiczne, tym wyższy szczebel (szkoły podstawowe - gmina, szkoły średnie - powiat)
Zasada pomocniczości jako relacja między subsystemem a suprasystemem
* Zasada pomocniczości wynika w oparciu o projekt ustawy o pomocy rodzinie i systemy pieczy zastępczej → zgodnie z tym projektem asystent rodziny (zaprojektowano taką instytucję, która ma wesprzeć rodzinę - tu subsystem). Jeżeli poziom dysfunkcji w rodzinie jest duży, obowiązki powinny przejmować inne podmioty. Zasada pomocniczości to nie tylko relacje rodzina (subsystem) - państwo (suprasystem), ale także m.in. usługi transportowe S.p. z o.o. - gmina, noclegownie Brata Alberta - gmina
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
WŁADCZA
„imperium”

Korzystanie z przymusu administracyjnego
→ wydawanie jednostronnych aktów (nakazów, zakazów, postanowień)


(…)

… z określeniem sankcji
→ decyzje o rozbiórce, pozwolenia, koncesje
NIEWŁADCZA
„gestia”

Brak przymusu administracyjnego
→ korzystanie ze środków, które nie wymagają użycia przymusu
→ pomoc od pomocy społecznej poprzez tworzenie infrastruktury pomagającej człowiekowi, np. muzea, biblioteki, domy pomocy społecznej, przedszkola, żłobki, opieka medyczna, kultura, sztuka
Obecnie administracja niewładcza odgrywa…

Administracja ingerująca:
Policja
Straż pożarna
Inspekcje:
Handlowa
Farmaceutyczna
Sanitarna
Weterynaryjna
Inspekcje pracy
Ruchu drogowego
Nadzoru budowlanego
ADMINISTRACJA ŚWIADCZĄCA
Administracja świadcząca to ta część administracji, której celem jest dostarczenie usług publicznych (mają różny charakter - mogą dotyczyć ludzi jako zbiorowości, np. dostęp do kultury, jak i osoby indywidualnej - pomoc konkretnemu człowiekowi
Działa w sposób niewładczy
Administracja świadcząca a zasada pomocniczości
Administracja świadcząca a przeregulowanie (nadmierna pomoc może spowodować negatywne skutki społeczne dla człowieka; strategia na rynku pracy - bezrobotni otrzymują świadczenia i uważają, że sytuacja jest komfortowa i nie opłaca się pracować, np. Szwecja)
ADMINISTRACJA ŚWIADCZĄCA
Budowa obiektów infrastruktury
→ drogi
→ kanalizacje
→ wodociągi
Prowadzenie obiektów użyteczności publicznej
→ szkoły → przedszkola
→ biblioteki
→ muzea
→ uniwersytety
→ szpitale
Aspekt indywidualny → administracja działa na rzecz poprawy sytuacji jednostki poprzez zapewnienie minimum egzystencji lub na rzecz poprawy jej bytu oraz w celu pomocy w określonych prawem sytuacjach
Aspekt zbiorowy → administracja działa na rzecz całej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz