Minerały skałotwórcze

Skały magmowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • mgr inż. Stanisław Siwiec
 • Geologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4410

takie jak: skały magmowe, osadowe, metamorficzne, wulkanizm, plutonizm, granityzacja, subwulkanizm, minerały...

Skały magmowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1414

) Minerały skał magmowych. Do najważniejszych minerałów skałotwórczych skał magmowych należą: 1. skalenie...

Litosfera - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1771

% Główne minerały skałotwórcze. Plagioklazy (glinokrzemiany wapnia i sodu) - 40,2% Ortoklaz i mikroklin...

Zakres tematyczny przedmiotu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

i jego cechy zewnętrzne, główne minerały skałotwórcze; Struktury, tekstury i skład mineralny skał, podział skał...

Geologia - przykładowe pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

najważniejszych minerałów skałotwórczych w procesach metamorfizmu regionalnego (termobarycznego). Przeobrażenia...