litosfera - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
litosfera - omówienie - strona 1 litosfera - omówienie - strona 2 litosfera - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Planeta Ziemia składa się: z litosfery czyli skorupy ziemskiej, płaszcza i jądra.
Z czego składa się litosfera?
Litosfera składa się z dwóch warstw:
Sial - buduje kontynenty, jego gęstość wynosi 2,7 g/cm³. Główne pierwiastki budujące warstwę to krzem i glin. Wraz z głębokością sial przechodzi stopniowo w gęstszą simę. Umowną granicą gęstości jest nieciągłość Conrada wyznaczona na średniej gęstości 2,8 g/cm³. Współcześnie zamiennie używana z nazwą warstwa granitowa.
Sima -warstwa bogatej w krzem i magnez, podścielająca warstwę zewnętrzną zwaną sialem. Znajduje się od 30-80 km pod kontynentami i 5-12 km pod oceanami. Współcześnie zamiennie używana z nazwą warstwa bazaltowa.
Co to są skały?
Skała - zespół wielu minerałów lub wielu osobników tego samego minerału powstały w sposób naturalny. Co to są minerały? Minerał - pierwiastek, związek chemiczny lub mieszanina związków chemicznych w stałym stanie skupienia, powstająca w sposób naturalny (bez udziału człowieka) Co to są procesy geologiczne? Proces geologiczny - zjawisko lub zespół zjawisk wywołujących na powierzchni ziemskiej lub w jej wnętrzu przeobrażenia fizyczne lub chemiczne.
Jaki jest skład chemiczny i mineralny litosfery? Skład chemiczny litosfery:
Tlen (O) 46,6%
Krzem (Si) 27,7%
Glin (Al) 8,0%
Żelazo (Fe) 5,1%
Wapń (Ca) 3,6% Sód (Na) 2,8%
Potas (K) 2,5%
Magnez (Mg) 2,1%
Razem 98,4%
Główne minerały skałotwórcze.
Plagioklazy (glinokrzemiany wapnia i sodu) - 40,2%
Ortoklaz i mikroklin (glinokrzemiany potasu) - 17,7%
Pirokseny i amfibole - 15,6%
Kwarc - 12,6%
Magnetyt (Fe3O4) i hematyt (Fe2O3) - 3,7%
Miki (uwodnione glinokrzemiany potasu) - 3,6%
Kalcyt - 1,5%
Minerały iłowe - 1,1%
Razem 96%
Jakie są podstawowe cechy głównych minerałów skałotwórczych?
Budowa kaolinitu
Budowa kaolinitu Budowa montmorillonitu
Budowa elementarnych kryształów umożliwia działanie między nimi sił elektrostatycznych i sił van der Waalsa z czego wynika: mała wilgotność, niewielkie pęcznienie, mała ściśliwość.
Montmorillonit jest zbudowany z dwóch warstw czworościanów przedzielonych jedną warstwą ośmiościanów

(…)

…. Substancja organiczna jest podatna na wietrzenie chemiczne i bierze udział w wielu reakcjach fizykochemicznych. Wytwarzanie się licznych związków humusowych w czasie rozkładu substancji organicznej przyspiesza rozkład węglanów, krzemianów i innych minerałów.
Tektonika czyli ułożenie warstw.
Na własności podłoża oprócz struktury, tekstury i składu mineralnego wpływa również tektonika - ułożenie warstw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz