Geologia, Podział minerałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia, Podział minerałów - strona 1 Geologia, Podział minerałów - strona 2 Geologia, Podział minerałów - strona 3

Fragment notatki:


Minerał - najmniejsza jednostka w sensie geologicznym z jakiej zbudowana jest skorupa ziemska.  Minerałem może być pierwiastek (diament, siarka), związek chemiczny (kalcyt, gips), jednorodna  mieszanina pierwiastków (elektrum), lub związków chemicznych (plagioklaz) o stałym stanie  skupienia, powstały w sposób naturalny, tzn. bez ingerencji człowieka. Jest to krystaliczny składnik  litosfery, czyli: - ciało stałe jednorodne chemicznie - o stałych cechach fizycznych - o uporządkowanej budowie wewnętrznej (atomy są rozmieszczone w przestrzeni wg reguły  matematycznej, uwidacznia się to występowaniem na zewnątrz płaskich ścian o zarysach  geometrycznych). Istnieje ponad 4000 minerałów, złożonych z 92 pierwiastków, jednak tylko około 40-50 minerałów  jest podstawowymi lub pobocznymi czy akcesorycznymi składnikami skał. Składnikami skał mogą być również substancje mineralne o nieuporządkowanej budowie  wewnętrznej, nazywane są one  mineraloidami . Mogą to być: bursztyn, ropa naftowa i pochodne  ropy naftowej – asfalty, węgle, szkliwa wulkaniczne, itp. Zespoły minerałów powstałe w sposób naturalny tworzą skały. Wyróżniamy 3 grupy skał  różniących się genezą: -    skały magmowe      – powstałe w skutek zastygania stopu krzemianowego, zwanego magmą- gdy  stop zastyga w głębi skorupy ziemskiej, lub lawą- gdy stop zastyga na lub tuż pod jej powierzchnią. - skały osadowe - powstałe w wyniku nagromadzenia się elementów mineralnych i organicznych  (produktów niszczenia różnego typu skał starszych, produktów wytrącania z roztworów wodnych,  produktów działalności organizmów) organizmów postaci osadu na powierzchni skorupy ziemskiej. - skały metamorficzne  – powstałe w wyniku przeobrażenia, czyli metamorfozy starszych skał  osadowych lub magmowych pod wpływem czynników działających w głębi skorupy ziemskiej.  Ze względu na rolę, jaką minerały skałotwórcze odgrywają w skałach magmowych dzieli się je na: - minerały główne  – stanowiące przeważającą część masy skały i decydujące o nazwie i  przynależności systematycznej skały (kwarc, skalenie, skaleniowe, miki, amfibole, pirokseny,  oliwiny) - minerały poboczne  – występujące powszechnie, lecz w niewielkich ilościach, nie decydujące o  stanowisku systematycznych skały, zazwyczaj w postaci bardzo drobnych kryształów,  niedostrzegalnych makroskopowo (magnetyt, hematyt, piryt, cyrkon) - minerały akcesoryczne  (dodatkowe)  – występujące tylko w niektórych typach skał, ale za to w  postaci dużych kryształów, rozpoznawalnych makroskopowo. Nie decydują one o rodzaju skały.  Czasami pojawiają się w skale dość obficie i wówczas mogą stanowić podstawę wydzielenia się jej 

(…)


skał magmowych, metamorficznych lub starszych skał osadowych i znajdują się obecnie w formie
okruchów na złożu wtórnym (poza środowiskiem swego powstania). Zostały one
przetransportowane i powtórnie osadzone. (kwarc, muskowit, ortoklaz, plagioklaz, cyrkon, rutyl,
granaty, magnetyt).
- minerały autogeniczne – utworzone w miejscu sedymentacji skały, w skład, której wchodzą.
Znajdują się więc na podłożu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz