Mikrootoczenie organizacji - strona 7

Strategia personalna

 • Uniwersytet Gdański
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • Strategia personalna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1813

personalnej, są zorientowane na osiąganie celów organizacji i potrzeb jej pracowników oraz mają zasadnicze...

Notatki z podstaw marketingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5516

dla jego działania Otoczenie składa się z makrootoczenia i mikrootoczenia Makrootoczenie + mikrootoczenie = otoczenie...

Ćwiczenia - 3-otoczenie firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anita Mutwil
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 840

gospodarczej to podział na makrootoczenie i mikrootoczenie. Makrootoczenie: Otoczenie ekonomiczne Polityczne...

Strategia w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

kierownicze. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY - organizacja formalna, przyjęty system mierników i kryteriów oceny...

Zarządzanie strategiczne i strategia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

kierownicze. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY - organizacja formalna, przyjęty system mierników i kryteriów oceny...