Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE - strona 1 Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE - strona 2 Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE - strona 3

Fragment notatki:

Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE. Omówienie zakresu tematycznego:
Wprowadzenie, charakterystyka polskiego systemu bankowego
Omówienie pdst, norm określających działanie banków w krajach UE
Pdst elementy zarządzania strategicznego bankiem
Sposób realizacji celów i zadań strategicznych banków (rozwiązania zadań w praktyce)
I. Charakterystyka krajowego sektora bankowego, rys ewolucyjny: Okres przed decentralizacją systemy bankowego w Polsce: 26.02.82 tzw. ustawy bankowe
Prezes NBP → Sejm
Rada Banków
Zasada umownego kształtowania stosunków Bank → klient
Kształt systemu bankowego na koniec '85 (4 banki)
1986 BRE
1.XI.1987 PKO BP
I połowa 1988 ŁBR: Odchodzenie od monopolu własności uspołecznionej, przyjęcie założeń dwuszczeblowego systemu bankowego (bank centralny BCi banki komercyjne BK). Początki (zarysy) warunków do konkurencji międzybankowej. !!!
01.05.1988. Rozpoczęcie procesu organizowania u banków depozytowo - kredytowych (komercyjnych)
01.02.1989 powołanie do życia (rozpoczęcie działalności) przez 9 banków depozytowo-kredytowych (komercyjnych): Gdańsk - Bank Gdański
Szczecin - Bank Pomorski
Poznań - WBK
Warszawa - Powszechny Bank Kredytowy
Lublin - Bank Depozytowo - Kredytowy
Kraków - Bank Przemysłowo - Handlowy
Łódz - PBG Powszechny Bank Gospodarczy
Katowice - Bank Śląski
Wrocław - Bank Zachodni
Utworzone na zasadach:
- samodzielności
- samofinansowania
Warunki do konkurowania (usługa, cena).
Wówczas funkcjonowało 16 banków (9 BK, NBP, PKO S.A., BGŻ, BH, ŁBR, PKO BP, BRE)
I poziom BANK CENTRALNY
NBP
II POZIOM BANKI KOMERCYJNE
Pieniądz fidecjarny oparty na wierze (taki emituje NBP)
31.01.1989 Ustawy Prawo Bankowe i o NBP. Modyfikacja, określenie ram prawnych działalności tworzenia i organizacji banków oraz działalności NBP
- wyraźne wskazano na samodzielność banków działających na pdst. Ustaw PB i statutów, które powinny się kierować założeniami polityki pieniężnej, podlegających nadzorowi NBP
- nadzór przeniesiony na tzw. nadzór parametryczny
- podkreślono obowiązki utrzymywania przez banki płynności płatniczej, unikania nadmiernej koncentracji kredytów i wyposażenia banków w kapitał proporcjonalny do rozmiarów prowadzonej działalności. - ustalono też warunki tworzenia banków w formie S.A. za zgodą prezesa NBP i w porozumieniu z Ministrem Finansów w oraz przekształcenia banków państwowych w

(…)

… od 01.01.98. - Ustawa z 29.08.97 nowe Prawo Bankowe i Ustawa o NBP
- Komisja Nadzoru Bankowego (nadzór nad działalnością BK) przewodniczący - Prezes NBP, ustala normy ostrożnościowe, utworzenie banku w formie S.A. wymaga zezwolenia KNB
- Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) wydzielony w strukturze NBP
parametr ostrożnościowy ustaliła KNB dla banków spółdzielczych 30 tys. EURO a dla nowo utworzonych…
… Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB)
określono zestaw norm i współczynników przezorności (ostrożności) bankowej
1991 wystąpienie deficytu budżetowego (emisja pierwszych bonów skarbowych)
- wydano 17 nowych licencji, rozpoczęły działalność 33 nowe banki
- z końce '91 doch0odzi do komercjalizacji 9 banków (wykształconych w NBP), przekształcenie w jednoosobowe spółki państwa (S.A., ale właścicielem…
… jak:
fundusze własne
współczynnik wypłacalności
koncentracja kredytowa
inwestycje kapitałowe
przeciwdziałanie procederowi „prania brudnych pieniędzy
kontrola wewnętrzna
licencjonowanie
W przypadku licencjonowania, czy też współczynnika wypłacalności polskie rozwiązania są bardziej rygorystyczne niż w krajach UE.
Kontynuacji prac dostosowawczych polskiej legislacji bankowej do odpowiednich standardów UE…
… wynegocjonowano w Klubie Londyńskim dług wb banków, zakończenie negocjacji w sprawie restrukturyzacji polskiego zadłużenia (Paryż, Londyn) - Ustawa o denominacji złotego (07.07.94) →. 1995r. od 01.06. złoty staje się walutą wymienialną wg standardów w MFW
- Kontynuacja procesu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków = bankowe postępowania ugodowe BPU
Ustawa z 24.06.94 o restrukturyzacji BS i BGŻ (3…
… usługi bankowe, za pośrednictwem sieci telefonicznej i komputerowej, bez obecności fiz. w banku (bankowość elektroniczna)
Parafowanie przez Polską 16.12.91. układu stowarzyszeniowego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi implikuje zakres i tempo przystosowania polskiej bankowości do standardów obowiązujących na rynkach UE. Z samego bowiem już zał. przywrócenia pierwotnej funkcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz