Prawo bankowe- opracowanie - Bank uniwersalny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe- opracowanie - Bank uniwersalny - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO BANKOWE
Państwowy Bank Rolny z 1919 i Pocztowy Bank Oszczędności z 1920
Termin prawo bankowe pojawił się w 1928. Użyty w rozporządzeniu Prezydenta RP z 17.III.1928. Zdefiniowano: Przedsiębiorstwo bankowe - przedsiębiorstwo handlowe, którego głównym przedmiotem działalności były czynności bankowe.
Bank - zorganizowane w formie spółki akcyjnej przedsiębiorstwo bankowe. Bankiem mogła być spółka komandytowo - akcyjna.
Bankiem Centralnym był Bank Polski. Powstał na mocy ustawy z 11.II.1924 o naprawie Skarbu i reformie walutowej. Był on S.A. z udziałem państwa. Posiadał monopol emisyjny oprócz innych czynności bankowych.
Podstawowym zadaniem było kształtowanie polityki pieniężnej oraz dbałość o silnego złotego. Miał więc kompetencje banków komercyjnych.
Po wojnie zupełnie nowy system. Państwo w latach 50 dążyło do likwidacji wszystkich banków komercyjnych. Zostało powołanych kilka banków, które miały tematyczne zadania. Państwowa Kasa Oszczędności zajmująca się obsługą ludności. Bank Handlowy zajmował się rozliczeniami międzynarodowymi w ramach państwa. Polska Kasa Opieki S.A. - rozliczanie transakcji międzynarodowych - przedsiębiorstw.
Działały one w strukturze NBP - wydzielone funkcjonalnie i organizacyjnie.
Banki Spółdzielcze z Bankiem Gospodarki Żywieniowej.
31.I.1989 -Ustawa Prawo Bankowe
Ustawa o NBP
Zmieniły pozycję banku na rynku.
Szereg nowych zasad w prawie bankowym:
Samodzielność działalności banków - podporządkowanie nadzorowi bankowemu, a nie rządowi.
Samofinansowanie się banków - pokrywały koszty z własnych przychodów, nie uciekając się do dotacji z budżetu.
Komercjalizm - oparcie działalności banków na ich rentowności.
Konkurencyjność - banki konkurowały o klienta.
Uniwersalizm - zniesiono wszelkie ograniczenia odnośnie działalności terytorialnej, przedmiotowej.
Systemy bankowe
1. Jednobankowy - monobankowy
Jednostopniowy system bankowy na czele z NBP (Bank Centralny ma kompetencje banków komercyjnych - może udzielać kredytów, przyjmować lokaty). Wszystkie banki są w strukturze BC
2. Dwubankowy - dwustopniowy.
Składa się z NBP, sprawuje nadzór nad bankami komercyjnymi i realizuje politykę pieniężną państwa. NBP nie ma kompetencji do udzielania kredytów i przyjmowania lokat. Banki komercyjne są poza strukturą NBP.
I. Podstawowym czynnikiem określającym kształt systemu bankowego jest państwo, określa warunki funkcjonowania poprzez uchwalanie aktów prawnych, powołujących do życia ten system.

(…)

… do życia ten system.
II. Stopień rozwoju gospodarczego kraju. Im wyższy rozwój gospodarczy tym więcej operacji pieniężnych w gospodarce, co wymaga lepszej organizacji systemu bankowego.
III. Podział pracy w bankowości - czy przeważają w systemie banki uniwersalne, świadczące wszelkie możliwe usługi, czy banki specjalistyczne, które specjalizują się w konkretnej czynności bankowej.
W Europie przeważają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz