Pojęcie banku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie banku - wykład - strona 1 Pojęcie banku - wykład - strona 2 Pojęcie banku - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Bank to przedsiębiorstwo realizujące działalność usługową na rzecz osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji w zakresie
- Przyjmowania depozytów pieniężnych
- Udzielania kredytów i gwarancji
- Dokonywania rozliczeń pieniężnych
- Wykonywania innych usług.
Ze względu na cel działania banki dzielimy na:
- Banki komercyjne
są to takie banki, których podstawowym kryterium jest maksymalizacja zysku (banki są spółkami S.A., Akcjonariusze spodziewają się zysku - dywidendy, gdy zysk zbyt mały akcjonariusze mogą uciekać)
- Banki o celach społecznych
są to banki, które przede wszystkim kierują się takimi zasadami jak:
1. Ułatwienie dostępu do środków finansowych po niskiej cenie określonym grupom klientów,
2. Wspieranie określonych branż przemysłowych
3. Wspieranie określonych regionów kraju
4. Utrzymywanie stabilności waluty krajowej, bilansu płatniczego państwa.
Do banków takich zaliczamy: bank Centralny, Banki Specjalne, banki Komunalne, Kasy Oszczędności.
Z punktu widzenia zakresu działalności banki dzielimy na:
- Banki uniwersalne, takie, które wykonują większość usług bankowych
- Banki specjalne, których działalność jest wyspecjalizowana ze względu na przedmiotowość, zakres terytorialny czy podmiotowość.
Specjalizacja przedmiotowa polega na koncentracji przez banki wybranych typów usług np. banki depozytowe, inwestycyjne.
Specjalizacja terytorialna polega na ograniczeniu zasięgu banku - banki międzynarodowe, ogólnokrajowe, regionalne.
Specjalizacja podmiotowa - wyróżnia się banki nastawiające się na obsługę określonego klienta np. Banki Rolne, banki wybranych branż przemysłu, Kasy Oszczędności
Z punktu widzenia formy prawnej wyróżnia się instytucje prawa publicznego oraz instytucje prawa prywatnego.
Do banków jako instytucja prawa publicznego zalicza się Bank Centralny, Kasy Oszczędności i banki Specjalne.
Do banków jako instytucja prawa prywatnego zalicza się banki Komercyjne i Spółdzielcze.
System bankowy w Polsce tworzą:
1. Bank Centralny (NBP), 2. Banki Komercyjne, 3. Banki Spółdzielcze, 4. Banki Państwowe 5. Oraz system powiązań miedzy nimi.
Do 1989 r. w Polsce działał NBP, PKO BP, PKO S.A., BGK, oraz Banki Spółdzielcze.
Po 1989 r. zaczęły powstawać nowe prywatne banki, musiały się do tej nowej sytuacji przystosować banki i stworzyć prawdziwy system bankowy.
W listopadzie 1989 r. powstała Ustawa: Prawo Bankowe i ustawa o NBP z tego samego roku uporządkowały sytuację na rynku bankowym.


(…)

… bankowy. W listopadzie 1989 r. banki zaczęły sprawdzać zabezpieczenia kredytów.
Zaczęły powstawać nowe banki z NBP - powstało 7 jednoosobowych spółek skarbu państwa, były to spółki S.A. ale nadal 100% podlegało państwu. Zaczęły powstawać nowe zupełnie banki.
1992/93 jednoosobowa S.A. skarbu państwa ostaje sprzedana jako akcje. Złe długi tych banków zostają restrukturyzowane. Zaczęła się konsolidacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz