Reforma Polskiego Systemu Bankowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma Polskiego Systemu Bankowego- opracowanie - strona 1 Reforma Polskiego Systemu Bankowego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO
Rozpoczęła się na początku lat 80. Oparta na następujących założeniach:
1. Miało istnieć sprzężenie zwrotne między rozwojem gospodarczym kraju a reformą systemu bankowego (rozwój gospodarczy kraju wymuszał reformę).
2. Oddzieleni funkcji Banku Centralnego od bezpośredniej działalności kredytowej
3. Oparcie systemu bankowego na bankach uniwersalnych,
4. Zorganizowanie sieci konkurujących ze sobą banków komercyjnych oraz oparcie ich działalności na zasadach ekonomicznych - samofinansowanie i samodzielność.
5. Zapewnienie konkurencyjności między bankami. Odejście od podziału terytorialnego, branżowego i stworzenie możliwości wyboru banku.
6. NBP miał pełnić funkcję Banku Centralnego państwa, realizować politykę pieniężną państwa i refinansować banki komercyjne (udzielać im kredytów).
I etap reformy - wydzielenie ze struktury NBP Powszechnej Kasy Oszczędności, ;przejęła ona obsługę kredytową oraz oszczędnościową ludności, obsługę spółdzielni mieszkaniowych oraz niektórych podmiotów gospodarczych.
II etap - 1988
Rozpoczęto urealnianie stopy kredytowej depozytowej.
1.V.1988 - powołano 9 banków kredytowych w postaci spółek Skarbu Państwa. Powstały na mocy rozporządzenia RM. Powstały w miejsce oddziałów terenowych NBP:
Powszechny Bank Kredytowy - Warszawa
Bank Gdański
Pomorski Bank Kredytowy - Szczecin
Bank Śląski - Katowice
Wielkopolski Bank Kredytowy - Poznań
Bank Przemysłowo - Handlowy - Kraków
Powszechny Bank Gospodarczy w Łódź
Bank Zachodni - Wrocław
Bank Depozytowo - Kredytowy w Lublinie.
III etap - Ustawa o prawie bankowym - NBP - 1984
Banki stały się podmiotami samodzielnymi, samofinansującymi się. Opierały swą działalność na statucie i na udzielaniu kredytów, przyjmowaniu depozytów i dokonywaniu rozliczeń pieniężnych
Ustawy te znosiły podmiotowe oraz terytorialne ograniczenia działalności banków.
Stworzyły podstawy do konkurencyjności między bankami i wprowadziły nowe zasady powiązań miedzy BC a bankami komercyjnymi. Nastąpiło odejście od oddziaływania metodami administracyjnymi na rzecz narzędzi ekonomicznych.
IV etap - Przekształcenie tych spółek Skarbu Państwa w podmioty całkowicie lub w dużym stopniu niezależne od państwa - prywatyzacja.
W ramach tego etapu ma miejsce prywatyzacja i konsolidacja w systemie bankowym.
Prywatyzacja - przekształcenie banku w komercyjny
Konsolidacja - połączenie banków

(…)

… banki zachodnie.
RODZAJE BANKÓW:
NBP
Banki państwowe - PKO Bank Polski, BGK
Banki komercyjne (kredytowo - depozytowe)
Banki spółdzielcze - BGŻ
Banki wyspecjalizowane w danej branży - banki hipoteczne
Banki prywatne

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz