Ćwiczenia - 3-otoczenie firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia  - 3-otoczenie firmy - strona 1 Ćwiczenia  - 3-otoczenie firmy - strona 2 Ćwiczenia  - 3-otoczenie firmy - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie domowe - ćwiczenia 3
Otoczenie:
Otoczenie podmiotu gospodarczego może być definiowane w różny sposób i klasyfikowane według różnych kryteriów
Otoczenie przedsiębiorstwa - to zespół czynników wpływających na jego działanie. W literaturze przedmiotu najogólniejszy podział otoczenia jednostki gospodarczej to podział na makrootoczenie i mikrootoczenie.
Makrootoczenie:
Otoczenie ekonomiczne
Polityczne i prawne
Demograficzne
Technologiczne
Oraz społeczno-kulturowe
Otoczenie ekonomiczne - definiuje się je jako:
Czynniki, które wynikają z określonego rozwoju ogólnogospodarczego, zarówno międzynarodowego jak i krajowego
Oraz czynniki wynikające z sektora, w którym działa firma
Rozwój ogólnogospodarczy:
Stan koniunktury gospodarczej
Kształtowanie się stóp procentowych na rynku
Poziom inflacji
Wydatki na rozwój sektora publicznego
Wskaźniki wzrostu ekonomicznego danego sektora jak i całej gospodarki
Siłę nabywczą ludności itd.
Otoczenie polityczno-prawne:
Podmiotem tworzącym ramy tego otoczenia jest:
Państwo
Oraz jego organy ustawodawcze
Ustawodawstwo ponadnarodowe (Unia Europejska)
Otoczenie demograficzne - cechy charakterystyczne to struktura ludności ze względu na:
Płeć
Wiek
Wykształcenie itd.
Otoczenie technologiczne:
Podmiot gospodarczy, aby osiągał cel musi bacznie śledzić zmiany technologiczne i dostosowywać się do nowych warunków, wprowadzając nowoczesne technologie tzn.
Przekształcić asortyment, kształtować go: wychodząc naprzeciw nowym potrzebom
Bardzo często takie działania niosą za sobą wysokie koszty inwestycji, ale w przyszłości przyniosą obniżenie kosztów bieżącej działalności
Nowe produkty, nowe technologie wypierają stare
Otoczenie społeczno-kulturowe - cechami charakterystycznymi tego otoczenia są:
Wzorce konsumpcyjne
Normy kulturowe
Stosunek do pracy
Zachowania polityczne itd.
Podsumowanie makrootoczenie:
Wszystkie typy otoczenia makroekonomicznego mają silny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, ale określenie tego wpływu nie jest łatwe, ponieważ otoczenia te nie są oddzielne, zazębiają się, jedne zmiany wywołują inne, a te z kolei wpływają mniej lub bardziej na decyzje podejmowane przez zarządzających firmą. Makrootoczenie ma wpływ na działalność podmiotu, a działalność podmiotu nie ma wpływu na makrootoczenie.


(…)

…, można je tylko i wyłącznie zdywersyfikować (zróżnicować) (Np. firmy transportowe)
finansowe - nie jest samoistne, występuje tylko kiedy podmiot gospodarczy decyduje się na zasilanie z kapitałów obcych.
Przesłanką tego ryzyka jest dywersyfikacja ryzyka operacyjnego.
Czynniki mające dodatni wpływ:
Rozwój systemu ulg inwestycyjnych
Wzrost wielkości dochodu narodowego
Wzrost poziomu eksportu
Wzrost produkcji przemysłowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz