Zarządzanie strategiczne i strategia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne i strategia - strona 1 Zarządzanie strategiczne i strategia - strona 2 Zarządzanie strategiczne i strategia - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE W PRZYSZŁOŚCI TENDENCJE ZMIAN PO 2010 CO WPŁYNIE NA STRATEGIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA:
wymagania klientów co do jakości produktów i usług,
umiejętności w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników,
konkurencja międzynarodowa,
nowe technologie,
konsolidacja branży,
konkurencja niż,
ograniczenie interwencji państwa,
nowe rodzaje współzawodnictwa.
CO WPŁYNIE NA KONKURENCJĘ PRZEDSIĘPIORSTWA:
fachowość przedsiębiorstwa,
dobre relacje z dostawcami i klientami,
personel przedsiębiorstwa,
wysoka wydajność,
wyrafinowane technologie,
niski koszt produkcji,
nowe produkty i usługi,
dywersyfikacja kierunków,
elastyczna struktura przedsiębiorstwa,
nowoczesne systemy logistyczne,
zarządzanie finansami.
TENDĘCJA STRUKTURY WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRZYSZŁOŚCI:
przejście, połączenie,
Joint Ventures,
Outsourcing,
Alianse strategiczne,
Współpraca z firmami z branży.
PROGNOZOWANIE KORZYŚCI Z OUTSORSINGU:
Nowe źródła przychodów,
Niższe koszty prac zleconych,
Poprawa wyników firmy, Wyraźniejsza specjalizacja,
Dostęp do zewnętrznych ekspertyz,
Większa jakość i wydajność prac zleconych,
Większa konkurencyjność.
NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI W ZARZĄDZANIU:
Komunikowanie się,
Podejmowanie decyzji,
Tworzenie profesjonalnych relacji,
Wrażliwość na kulturę firmy,
Rozwiązywanie konfliktów,
Rozwiązywanie problemów,
Praktyczne umiejętności.
PRIORYTETY DLA PRACOWNIKÓW:
Szkolenie na koszt firmy,
Krótkoterminowe nagrody / bonusy,
Indywidualna ścieżka kariery,
Określona ścieżka kariery w firmie,
Planowanie emerytur,
Długoterminowe zatrudnienie,
Szkolenie indywidualne.


(…)


-hierarchiczne struktury
-hunanrelation
-początki marketingu
Karol Adamiecki
-teoria podejmowani decyzji
-badania operacyjne
-podejście systemowe
-zarządzanie przez cele
-początki zarządzania strategicznego
LATA 80-TE I 90-TE
-twórcze zarządzanie
-rozwijanie sprawnoś i zdolności ludzkich
-struktury sieciowe
-imaginacje
-marketing strategiczn
- controling strategiczn
czas
Instrumenty zarządzania
-członkostwo w strukturach europejskich i światowych ( UE, NATO )
-wymagania jakościowe, usługi oraz dotrzymanie jakości ( TQM )
-konkurencja międzynarodowa również na krajowym rynku.
MAKROOTOCZENIE
-ekonomika państwa
-posiadana inżynieria
-nauka oświatowa
-przepisy prawne
-metody zarządzania
-ochrona środowiska
-środowisko polityczne
-opieka społeczna
-polityka celna
-media
-społeczeństwo
-stosunki międzynarodowe
-związki…
… funkcje kierownicze.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY - organizacja formalna, przyjęty system mierników i kryteriów oceny pracy, systemy przepływu informacji oraz systemy motywacji i kontroli, stymulujące odpowiednie zachowania pracownicze, korzystne z punktu widzenia realizacji celów firmy.
STYLE KIEROWANIA - praktykowany w firmie charakter zachowań kierowniczych, ukształtowany w wyniku określonych cech…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz