Zarządzanie strategiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - strona 1

Fragment notatki:

Poruszane w niej zagadnienia to: istota zarządzania strategicznego, etapy zarządzania strategicznego, analiza strategiczna, wybór strategiczny, realizacja strategii, zalety i wady zarządzania strategicznego.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Plan pracy:
1. Wstęp ................................................................................................................3
2.Istota zarządzania strategicznego.......................................................................4
3. Wdrażanie zarządzania strategicznego..............................................................5
4. Etapy zarządzania strategicznego......................................................................7
4.1. Analiza strategiczna .......................................................................................7
4.2. Wybór strategiczny.........................................................................................9
4.3. Realizacja strategii..........................................................................................9
5. Zalety i wady zarządzania strategicznego........................................................11
6. Literatura .........................................................................................................13 1. Wstęp
Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest wynikiem stosowania metody prób i błędów, lecz opiera się w nowocześnie funkcjonujących firmach na racjonalnych instrumentach zarządzania. zalicza się do nich metody zarządzania, które stanowią wypróbowane, logiczne zbiory zasad i etapów stosowanych w procesach kierowania zespołami ludzkimi.
Zastosowanie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa określonej metody zarządzania nie może być przypadkowe. Przed podjęciem decyzji wdrożeniowej kierownictwo organizacji gospodarczej powinno:
1) przeprowadzić diagnozę przedsiębiorstwa w układzie: czynniki wpływające na sukces firmy - wyniki gospodarowania,
2) przeanalizować, czy kadra kierownicza stanowi newralgiczny element rozwoju firmy,
3) określić długofalowy program doskonalenia systemy zarządzania przedsiębiorstwem,
4) dokonać wyboru wiązki metod zarządzania adekwatnych do specyfiki firmy.
Po przeanalizowaniu wymienionych zadań należy dokonać wyboru podstawowej metody zarządzania oraz metod wspierających. Podstawowa metoda powinna mieć charakter totalny, tzn. obowiązujący wszystkie podmioty organizacyjne. Jednocześnie na poszczególnych poziomach zarządzania można zagwarantować tzw. wolną przestrzeń zarządzania, w której ramach jest możliwe stosowanie innych cząstkowych metod zarządzania.


(…)

… dochodów ludności, średnia płaca, dostępność kredytów, stopa oprocentowania kredytów, kursy wymiany walut, deficyt, albo nadwyżka w budżecie państwa, koniunktura gospodarcza, wielkość produktu narodowego brutto, dostępność i koszty źródeł zaopatrzenia energetycznego.
Do parametrów otoczenia prawno-politycznego zaliczamy: prawo antymonopolowe, prawo ekologiczne, stabilność rządu, politykę celną, podatkowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz