nauka o organizacji - ćwiczenia (referat)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
nauka o organizacji - ćwiczenia (referat) - strona 1 nauka o organizacji - ćwiczenia (referat) - strona 2 nauka o organizacji - ćwiczenia (referat) - strona 3

Fragment notatki:

Tematem referatu jest: "Przedsiębiorstwo, a jego otoczenie. Planowanie w przedsiębiorstwie jako reakcja na bodźce z otoczenia.". Notatka zawiera 16 stron, posiada liczne ilustracje i odpowiada na pytania takie jak: co to jest przedsiębiorstwo, co to jest otoczenie przedsiębiorstwa, co to jest otoczenie kulturowe, otoczenie ekonomiczne, otoczenie techniczne i technologiczne, otoczenie edukacyjne, otoczenie polityczno - prawne, otoczenie demograficzne, otoczenie naturalne, co to jest otoczenie bezpośrednie. Notatka porusza również zagadnienia takie tak: planowanie, planowanie operacyjne, plany strategiczne, analiza otoczenia, zależność pomiędzy organizacja a otoczeniem, złożoność a zmienność otoczenia, cechy otoczenia stałego, cechy otoczenia zmiennego, czynniki wpływające na kształt struktury organizacyjnej, struktura mechanistyczna i organiczna, struktura funkcjonalna, struktura macierzowa.

Nauka o organizacji - ćwiczenia, środa TN, godz. 13.15-14.45
Prowadzący: Mgr Marcin Maserak
Przedsiębiorstwo, a jego otoczenie. Planowanie w przedsiębiorstwie jako reakcja na bodźce z otoczenia.
Wstęp
Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwo związane jest z otoczeniem, dlatego omawiając powyższy temat, należy zacząć od wyjaśnienia, czym tak właściwie jest przedsiębiorstwo, jak i otoczenie. Mianowicie, przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) jest to wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą, której najczęstszym celem jest osiąganie zysków lub zaspokajanie potrzeb konsumenta. Ze względu na charakter działalności przedsiębiorstwa można podzielić na:
- produkcyjne (wydobywcze, przetwórcze, montażowe, obróbkowe)
- świadczące usługi (handlowe, komunikacyjne i transportowe, finansowe, o charakterze społecznym, usługowe)
Ze względu na liczbę pracowników wyróżniamy przedsiębiorstwa:
- mikro - do 9 pracowników
- małe - od 10 do 49 pracowników
- średnie - od 50 do 249 pracowników
- duże powyżej 250 pracowników [1]
Otocznie przedsiębiorstwa to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwość sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe.
Otoczeniem przedsiębiorstwa można nazwać wszystkie czynniki jakie wpływają na podejmowanie decyzji przez firmy. [2]
Otoczenie jest bardzo ważne dla organizacji, ponieważ jest ona systemem otwartym, a zatem wchodzi w interakcje z otoczeniem. Otoczenie wpływa bezpośrednio lub pośrednio na organizację, na jego funkcjonowanie jak i organizacja wpływa na otoczenie, a przynajmniej usiłuje wpływać. Stwarza to zarówno szanse jak i zagrożenia dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa, które musi odpowiednio reagować na poszczególne zmiany zachodzące w otoczeniu.
Otoczenie organizacji możemy podzielić na wewnętrzne, składające się między innymi z właścicieli przedsiębiorstwa, zarządu, pracowników oraz na otoczenie zewnętrzne, czyli wszystko to, co z zewnątrz otoczenia może na nią wpływać. Otoczenie zewnętrzne dzielimy na otoczenie ogólne (dalsze, zwane inaczej makrootoczeniem) oraz otoczenie bezpośrednie (bliższe - mikrootoczenie). [2]
OTOCZENIE OGÓLNE
Otoczenie ogólne obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. [3, str. 103] Otoczenie ogólne ma mniej zinstytucjonalizowany charakter niż otoczenie bezpośrednie. Obejmuje ono raczej wynikające z cech nadsystemu społecznego warunki, w których organizacjom przychodzi działać, aniżeli ko

(…)

… czy infrastruktura - drogi, telefony) jak i zasób wiedzy technicznej oraz technologicznej, z którego organizacja może korzystać. Chodzi tutaj nie tylko o osiągnięty poziom techniki i wiedzy technicznej, lecz również o tempo rozwoju technicznego. [4, str. 136] Rozwój informatyki i technologii telekomunikacyjnych przyczynił się do powstania gospodarki opartej na wiedzy. Współcześnie technologia służy osiąganiu celów strategicznych - zabezpieczania pozycji na rynku oraz wypracowania pozycji konkurencyjnej. Dzięki technologiom informatycznym możliwe stało się wdrożenie elastycznych systemów produkcji , a także dostaw „dokładnie na czas” (just-in-time). Pierwsze z nich pozwoliły produkować konkretne dobra na podstawie zamówień, a nie, jak dotychczas, prognoz i przewidywań. JIT ułatwił dostawy do producenta dokładnie na ściśle…
…, a nie kierownicy, tzw. Kierownicy od wszystkiego. Podział między nich jest przemyślany i celowy, dzięki temu organizacja może łatwej dostosować się do zmian w otoczeniu. w strukturach tego typu nie respektuje się zasady jedności rozkazodawstwa, poza tym nie występują one nigdy w skali całego przedsiębiorstwa. Wyłaniają się wtedy, gdy kierownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach kierowniczych kierują…
… jest elastyczna sprzyja wysokiej identyfikacji pracowników z celami stwarza samoczynne mechanizmy koordynacji sprzyja powstawaniu zjawiska synergii Wady: wysokie koszty zarządzania możliwość wystąpienia anarchii wydłużony czas realizacji zadań (sprzyja dyskusjom, a nie działaniu) Struktury macierzowe stosowane są przez takie firmy, jak: ABB, Hewlett Packard, Henkel.
PRZYKŁAD OTOCZENIA ORGANIZACJI- BANK X…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz