Mikrootoczenie nabywcy - strona 6

Marketing - podstawowe informacje

 • Akademia Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. inż. Stefan Antczak
 • Marketing
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2023

ich akceptacji przez nabywców wyrażonej chęcią jego kupowania 7. Wyjaśnić marketingowe pojęcie dystrybucji...

Podstawy zarządzania-I semestr skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

. MIKROOTOCZENIE: klienci, dostawcy, spisy strategiczne, instytuty, agencje, związki zawodowe. Reakcje organizacji...

Marketing opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Irena Bielecka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2562

dostatecznego poznawania potrzeb rynku a nawet w izolacji od niego. Punkt ciężkości spoczywa na rynku, nabywcach...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

realizuje działanie marketingowe biorąc pod uwagę 2 zasadnicze kryteria:   Bieżące potrzeby nabywcy...

Marketing - referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4417

społeczności MIKROOTOCZENIE Dostawcy + Przedsiębiorstwo + Pośrednicy + Nabywcy konkurencja czynniki...

Controlling strategiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 196
Wyświetleń: 504

kooperacyjne (dostawcy, pośrednicy, nabywcy) lub konkurencyjne (konkurent), Cechą charakterystyczną otoczenia...

Wyklad - podstawy marketingu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Robert Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2380

do zaspokajania potrzeb nabywców w sposób umożliwiający osiąganie zysku. Mikrootoczenie Inaczej otoczenie rynkowe...

Analiza SWOT 5

 • Analiza finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2779

        brak kanałów dystrybucji         polityka rządu         nabywcy               siła przetargowa...

Makrootoczenie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

Otoczenie: makrootoczenie (otoczenie dalsze, ogólne) - mikrootoczenie (otoczenie bliższe...