Mikrootoczenie nabywcy - strona 6

Marketing - podstawowe informacje

 • Akademia Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. inż. Stefan Antczak
 • Marketing
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2205

ich akceptacji przez nabywców wyrażonej chęcią jego kupowania 7. Wyjaśnić marketingowe pojęcie dystrybucji...

Podstawy zarządzania-I semestr skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

. MIKROOTOCZENIE: klienci, dostawcy, spisy strategiczne, instytuty, agencje, związki zawodowe. Reakcje organizacji...

Marketing i strategia marketingowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

analizy badań rynku, agencje reklamowe. Instytucje te nie występują w roli ani sprzedawców ani nabywców...

Marketing opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Irena Bielecka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2583

dostatecznego poznawania potrzeb rynku a nawet w izolacji od niego. Punkt ciężkości spoczywa na rynku, nabywcach...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

realizuje działanie marketingowe biorąc pod uwagę 2 zasadnicze kryteria:   Bieżące potrzeby nabywcy...

Marketing - referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4466

społeczności MIKROOTOCZENIE Dostawcy + Przedsiębiorstwo + Pośrednicy + Nabywcy konkurencja czynniki...

Controlling strategiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 196
Wyświetleń: 525

kooperacyjne (dostawcy, pośrednicy, nabywcy) lub konkurencyjne (konkurent), Cechą charakterystyczną otoczenia...

Wyklad - podstawy marketingu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Robert Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2394

do zaspokajania potrzeb nabywców w sposób umożliwiający osiąganie zysku. Mikrootoczenie Inaczej otoczenie rynkowe...

Analiza SWOT 5

 • Analiza finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2786

        brak kanałów dystrybucji         polityka rządu         nabywcy               siła przetargowa...

Makrootoczenie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

Otoczenie: makrootoczenie (otoczenie dalsze, ogólne) - mikrootoczenie (otoczenie bliższe...