Podstawy zarządzania-I semestr skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania-I semestr skrypt - strona 1 Podstawy zarządzania-I semestr skrypt - strona 2 Podstawy zarządzania-I semestr skrypt - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE-wysokowykwalifikowana działalność kierownictwa posługująca się bieżącym strategicznym planowaniem, odpowiednią struktura org, rozwiniętym a nawet wyrafinowanym motywowaniem, a także niezbędnym minimum kontroli. ZARZĄDZANIE-zestaw działań(planowanie,organizowanie,motywowanie,kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe i niematerialne) i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów w sposób sprawny i skuteczny
.
ORGANIZACJA - wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania skierowana na osiągnięcie celów. Cel główny jest osiągany przez osiągnięcie celów szczegółowych. ORGANIZACJA - wg Zieleniawskiego, całość której składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości. ORGANIZACJA - wg Griffina, grupa ludzi którzy współpracują ze sobą, aby osiągnąć pewien zestaw celów. CECHY ORGANIZACJI- celowość, nastawienie organizacji na osiągnięcie jednego lub więcej celów, sposób zorganizowania; wyodrębnienie z otoczenia, a jednocześnie powiązanie z nim przez cel lub cele; poddawanie się kierowaniu. 2.Otoczenie organizacji - ot. zewn. - wszystko poza orga. co może na nią oddziaływać; ot. wewn. - warunki wewn org. Otoczenie dalsze, ogólne - niesprecyzowane bliżej wymiany siły wśród, których działa org i które mogą mieć wpływ na jej działanie. MAKROOTOCZENIE: prawno-polityczne (ustawy, kodeksy, uchwały); socjalno-kulturowe (ludzie, społeczeństwo); technologiczne (technologie, postęp, koncepcje); ekonomiczne (bezrobocie); międzynarodowe. Otoczenie bliższe, celowe - konkretne org lub grupy które mogą wpływać na org. ogólne. MIKROOTOCZENIE: klienci, dostawcy, spisy strategiczne, instytuty, agencje, związki zawodowe. Reakcje organizacji na otoczenie- techniki zarządzania informacją (obejmują wyznaczenie łączników z otoczeniem, badanie otoczenia, systemy informacyjne).
Strategia-dobrze pomyslana strategia obejmuje 4 podstawowe obszary: zasięg, dystrybucję zasobów, wyróżniającą kompetencję i synergię(sposób w jaki różne dziedziny działalnosci firmy wspomagają się i uzupełniają). Zasięg. Zasięg strategii określa, na jakich rynkach organizacja będzie konkurować. Dystrybucja zasobów. Strategia powinna obejmować zarys projektowanej alokacji zasobów organizacji pomiędzy różne zastosowania. Wyróżniająca kompetencja. Strategia powinna określić dziedziny, w których firma ma szczególne kompetencje, dające jej przewagę nad konkurentami. Synergia. Macierz BCG- wyodrębnione na podstawie tempa wzrostu rynku oraz udziału w rynku. Przeszkody we wdrażaniu strategii: Problemy z komunikacją wewnątrz korporacji, poszczególni pracownicy są przeciwni strategii, kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz