Mikrootoczenie elementy - strona 3

Otoczenie przedsiębiorstwa

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

z bezpośredniego otoczenia firmy wpływające na jej możliwości obsługi rynków. Elementy otoczenia bliższego...

Istota i zakres marketingu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

istotnych czynników w poszczególnych elementach otoczenia * ustalenie siły wpływu każdego z czynników...

Skrót tematów wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

TEORETYCZNE 1. Różnice w definiowaniu przedsiębiorstwa - przyczyny 2. Elementy tworzące przedsiębiorstwo 3...

Analiza strategiczna firmy - otoczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1498

i przewidywanie, przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębiorstwa - organizacji i jego otoczenia z punktu...

Etapy analizy strategicznej - Makrootoczenie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

organizacją. W jego skład wchodzą więc dostawcy, pośrednicy, nabywcy, konkurenci. Zależności między elementami...

Notatki z podstaw marketingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5509

,wektorowe, konkurencyjne) bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwo. Na elementy mikrootoczenia...