Mienie publiczne ustawa - strona 536

Prawo pracy3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

i ustalonego porządku, dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachować tajemnicę w zakresie danych...

Procedura budżetowa - Zakład budżetowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

opracowuje jednolity dokument - projekt ustawy budżetowej - włączając dochody i wydatki proponowane...

Etyka dla dziennikarzy - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Suder
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

) UMIARKOWANIE (tempero łac.) Umiarkowanie jest cnotą rządzenia jakie człowiek winien mieć wobec siebie samego...

Zbrodnia Katyńska

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • mgr Arkadiusz Płoski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ten zawierał tajny protokół o podziale granic Polski. Granica pomiędzy III Rzeszą a ZSRR miała przebiegać...

Budowa tekstu prawnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666

wykonawczych do ustaw jest natomiast paragraf, (występuje również w aktach typu kodeksowego). Jednostki...