Podmioty polityki ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty polityki ochrony środowiska - strona 1 Podmioty polityki ochrony środowiska - strona 2

Fragment notatki:


Ćw. 2 Podmioty polityki ochrony środowiska
- centralne organy władzy państwowej i administracji rządowej
- terenowe organy administracji rządowej
- samorządy lokalne oraz
- jednostki gospodarcze
Władza centralna
Władza rządowa
Prezydent
Parlament
Rząd
MSWiA
Wojewoda
Marszałek
Samorząd wojewódzki
Samorząd
Powiat
terytorialny
Gmina
Prezydent/Burmistrz/Wójt
Centralne organy władzy państwowej i administracji rządowej
Parlament
- funkcja legislacyjna: stanowienie ustaw- z pkt. widzenia o. ś. najważniejsze znaczenie ma stanowienie prawa tylko i wyłącznie odnoszącego się do o. ś.- czyli ustawa: prawo o. ś. oraz ustawy budżetowej.
- ustawa o odpadach niebezpiecznych
- ustawa o dostępie do informacji
- ustawa budżetowa
23 parki narodowe w Polsce
Ujście Warty- najmłodszy (2001)
Utrzymanie parków narodowych- z budżetu państwa
Na czele parków narodowych- dyrektor- minister środowiska
189..- najstarszy park na świecie- Yellowstone
Tatrzański Park Narodowy (TPN)- pierwszy w Polsce
Najwięcej parków narodowych w Kenii, Australii, USA
- W ustawie budżetowej aspekty dotyczące finansowanie o. ś. związane jest z: koszty utrzymania aparatu administracji państwowej (centralnej i terenowej); koszty utrzymania parków narodowych; urządzeń wodno-melioracyjnych, dróg wodnych, to takie wydatki (ale i dochody) funduszy centralnych o. ś.,
- funkcja kontrolna: zgodna na ratyfikację umów międzynarodowych,
- funkcja kontrolna Sejmu to kontrola RM (Rady Ministrów):
- Minister Środowiska przedstawia Sejmowi co 4 lata informacje o realizacji ustawy,
- w ten sposób raz na 4 lata sprawy ochrony środowiska są zainteresowaniem sejmu,
- przejawem funkcji kontrolnej jest również kontrola poselska, czyli prawo składania interpretacji i zapytań głównie przez posłów (organ, do którego kierowane jest zapytanie- w formie pisemnej- ma obowiązek odpowiedzieć na nie w ciągu 21 dni, także na drodze pisemnej);
- Sejm może kontrolować RM przy pomocy NIK (NIK- powołana do kontroli działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjno-administracyjnej organów administracji rządowej oraz innych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, celowości, gospodarności i rzetelności),
- kontrola MŚ, jednostek podległych temu resortowi (w tym PIOŚ),


(…)

…)- nie było przypadku uchwalenia votum nieufności wobec MŚ
- w Parlamencie pracują komisje zajmujące
Stany nadzwyczajne w ochronie środowiska
- stan nadzwyczajny- instytucja prawa wewnętrznego polegająca na udostępnianiu
* stan nadzwyczajny może być wprowadzany tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości (zasada legalności)
** stan klęski żywiołowej
* może zostać wprowadzony tylko w drodze rozporządzenia Rady Ministrów
- nie na dłużej niż 30 dni
- na części albo na całym terytorium państwa
- przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu
- mogą zostać ograniczone następujące wolności i prawa: wolność działalności gospodarczej, wolność osobista, nienaruszalność mieszkania, wolność poruszania się
** stan klęski żywiołowej wprowadzony jest w celu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych do awarii technicznych
** do klęsk żywiołowych zaliczono wszelkiego rodzaju zdarzenia żywiołowe oraz katastrofy:
- zagrażające
Stany nadzwyczajne w Polsce:
- powódź
- susza
- pożary
- trzęsienia ziemi:
* gwałtowane rozładowania naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery
* trzęsienia ziemi w Polsce- terytorium Polski pod względem…
… środowiska
* organ ten został utworzony na mocy ustawy z 1999 roku.
* lata 80. to dalsze przekształcenia w strukturze rządowych podmiotów p. o. ś.
* 1983 rok- zostaje utworzony Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przejął częściowo kompetencji MAGT i OŚ, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministerstwo Komunikacji
* Minister Środowiska- koordynuje działalność organów…

* w czasach historycznych dochodziło jednak do silnych wstrząsów, które wyrządzały
* 15 grudnia 2008- wstrząsy o sile 3,8 z epicentrum
- tsunami- fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu
* 26 grudnia 2004- trzęsienia ziemia na O. Indyjskim zniszczyło wybrzeża kilu krajów Azji i Afryki, ok. 294 tys.
- huragan, tornado- cyklon tropikalny, w którym średnia prędkość wiatru wynosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz