Polityka ochrony środowiska

note /search

Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska realizowana w ramach Unii E...

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rada Europejska zaakceptowała „Północny Wymiar” najpierw na posiedzeniu w Luksemburgu w 1997 roku (12-13 grudnia), a następnie w Cardiff 15-16 czerwca 1998 roku. W 1998 roku uznano za konieczne nawiązanie ścisłych kontaktów Unii Europejskiej z Ros...

Międzynarodowy wymiar ochrony środowiska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Ćw. 1 Międzynarodowy wymiar ochrony środowiska - w Raporcie Klubu Rzymskiego, opracowanym przez J. Tinberga stwierdzono, iż: ,,Żadnego z poważniejszych problemów dzisiejszego świata nie można rozwiązać w izolacji od innych. Każda tego rodz...

Podmioty polityki ochrony środowiska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka ochrony środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

Ćw. 2 Podmioty polityki ochrony środowiska - centralne organy władzy państwowej i administracji rządowej - terenowe organy administracji rządowej - samorządy lokalne oraz - jednostki gospodarcze Władza centralna Władza rządowa Pr...

Ochrona środowiska w systemie politycznym

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka ochrony środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

TEMAT I I) OCHRONA ŚRODOWISKA W SYSTEMIE POLITYCZNYM I. Raport Rzymski ,,Polityczność” ochrony środowiska : - domena działalności rządów i administracji publicznej, - przedmiot regulacji konstytucyjnej, - wartość, do której odwołują się programy partyjne, - na jej rzecz ludzie organizują si...

Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1414

Temat II I) Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty . I. Wstęp . Główne instrumenty polityki : - regulacje i standardy, - porozumienia dobrowolne, - podatki i kary, - uprawienia zbywalne, - systemy depozytowe - odszkodowania za zniszczenia - (subwencje - są płatnościami mającymi sk...