Mienie publiczne ustawa - strona 526

System polityczny - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

, rządzenie lub autorytet - mamy do czynienia z funkcjami reprodukcyjnymi, które obejmują...

Król, władza wykonawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

elekcji w razie wygaśnięcia linii. Po Poniatowskim tron miał przypaść Fryderykowi Augustowi Wettynowi...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 784

porządku w państwie i ochrony mienia i bezpieczeństwa szlacheckiego. Często tworzyły sądy kapturowe...

Ochrona interesów konsumenta- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Sławomir Skrzypek
 • Ochrona interesów konsumenta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

prawna interesów konsumenta Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Ustawa...

Spis pytań egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

kadencję Sejmu 3. Pojęcie zgromadzenia publicznego. 4. Kontrasygnata i jej skutki dla kontrasygnowanego...

Wykład - sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

. Sprawozdania te podlegają rewizji finansowej (robią to biegli). 1stycznia 95 roku weszła ustawa o rachunkowości...