Ochrona interesów konsumenta- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona interesów konsumenta- wykład 7 - strona 1 Ochrona interesów konsumenta- wykład 7 - strona 2 Ochrona interesów konsumenta- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁ. 7. Ochrona interesów konsumenta (prof. nadzw. dr hab. Sławomir Smyczek)
Program Ochrona prawna interesów konsumenta Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Upadłość konsumencka
Pytania? Czy znasz swoje prawa jako konsument?
Czy wiesz gdzie się udać, gdy zostaniesz naruszony Twój interes jako konsumenta?
Czy znasz przepisy prawne, które chronią Ciebie jako konsumenta?
Czy wiesz … Ustawa (1) z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
Dz.U. Nr 141, Poz. 1176, z dnia 2002-09-05 Ustawa Ustawę stosuje się do sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny)
Ustawy nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, jak również do gazu i wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości
Ustawy nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym O czym należy pamiętać przy zawieraniu umowy zwrot towaru zgodnego z umową zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy
należy zawsze mieć świadomość, kto jest sprzedawcą, czy dostajemy potwierdzenie zawarcia umowy, czy druga strona to przedsiębiorca, do którego będziemy mogli wrócić (w ciągu dwóch lat) z reklamacją itp.
w sklepie, na bazarze, w punktach usługowych można negocjować ceny zgodnie z zasadą swobody umów
Zgodność towaru z umową odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru
gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy - chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru
nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany
gdy właściwości towaru odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju
gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela
w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować
na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie:
osoby, która wprowadza towar do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa oraz

(…)

… oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego Niezgodność towaru z umową nie odpowiada oczekiwaniom opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, np.: gdy w reklamie obiecywano, że bateria telefonu komórkowego „trzyma” 10 dni, a faktycznie około 5 dni…
… umowy
zawsze: przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru oraz za cenę powyżej 2 tys. zł
w pozostałych sytuacjach - na żądanie konsumenta (nawet na bazarze)
potwierdzenie powinno zawierać oznaczenie sprzedawcy, jego adres, datę sprzedaży nazwę i cenę towaru - warunek reklamacji
poinformowanie o cenie towaru (cena za opakowanie i cena za jednostkę miary)
Oznaczenie ceny towar…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz