Mienie publiczne ustawa - strona 370

Zarządzanie zasobami sieciowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Kopiński
 • Zarządzanie zasobami sieciowymi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

od ochrony fizycznej - ochrona obiektów, infrastruktury technicznej, mienia, osób → 4 grupy zabezpieczeń...

Encyklopedia prawa, wykład V

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

może zrobić wszystko ze swoją rzeczą, o ile nie jest to zabronione ustawą. Może również pobierać pożyczki...

Umowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

doniosłość ma ustawa o zamówieniach publicznych. W stosunku do nich postanowienia KC mają charakter norm...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1533

jako zbrodnie, rozbudowanie przestępstw przeciw mieniu; katalog kar - wprowadzenie kary śmierci za najcięższe...

Produkty niebezpieczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

fizyczna (każda) w zakresie szkód na mieniu tylko konsument nie każda szkoda będzie mogła być uprawniona...