Mienie publiczne ustawa - strona 304

Realizacja ustawy Jędrzejowiczowskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

zupełnie tendencji wzrostu. W marcu 1937 Sejm uchwalił Ustawę o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół...

Kontrola administracji w II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1960

KONTROLA ADMINISTRACJI W II RP W II RP administracja publiczna podlegała: kontroli wewnętrznej...

Ustawa o prawie telekomunikacyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 1) abonent - podmiot...

Źródła informacji o przestępczości

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
 • Kryminologia i kryminalistyka
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 4480

zamachu. Uzyskujemy wówczas podział przestępstw na np. przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa...

Zasady ustalania służebności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

sua servit - nikt nie może mieć służebności na rzeczy własnej Hereditas - spadek Ex testamento...

Łapownictwo bierne i czynne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2002

, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą RP...