Prawo bankowe - Bank Centralny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - Bank Centralny - strona 1 Prawo bankowe - Bank Centralny - strona 2 Prawo bankowe - Bank Centralny - strona 3

Fragment notatki:

Prawo bankowe
Publiczne prawo bankowe - ubezpieczenia bankowe, nadzór
Bank Centralny - ustawa o NBP (29.08.1997) nie jest bankiem w rozumieniu prawa bankowego
tylko i wyłącznie do określonych podmiotów (do samego państwa, BFG, wyjątkowo może do kogoś innego, ale za zgodą zarządu)
nie może upaść
budżet nie zarabia na rachunku prowadzonym przez NBP
jego działalność kredytowa nie jest stosowana dla banków komercyjnych
BC realizuję politykę pieniężną przez niego
Inny cel niż kredyty bankowe
Skład:
Prezes
RPP
Zarząd
Niezależność funkcjonalna (od rządu przede wszystkim) - BC może autonomicznie prowadzić politykę pieniężną; ma aspekt personalny i finansowy.
Rozdz.III, art.21 ! (adm. vs BC) Bank samodzielnie prowadzi politykę, a resztę tylko informuje Art.3 = stabilny poziom cen
Zadania NBP:
Działanie przeciwinflacyjne (stabilność cen, utrzymywanie stałej wartości pieniądza)
funkcje:
Emisyjna - jest emitentem pieniądza w państwie a nie producentem (pieniądz produkuje mennica); art.31; pieniądze są wyprowadzane i wprowadzane na rynek zarządzeniem Prezesa NBP; emisja pieniądza ≠ kreacja pieniądza (depozyt = w kredyty)
Banku banków - wchodzi w określone relacje z bankami komercyjnymi, stosuje wg nich instrumenty polityki pieniężnej:
Rezerwy obowiązkowe - odprowadza określoną część i resztę zamraża np. ze 100 - 10 jeśli stopa rezerwy = 10; w zależności od poziomu stopy reguluje ilość pieniądza na rynku
Kredyt refinansowy - BC bankowi komercyjnemu udziela kredytu i określa stopę tego kredytu
Operacje otwartego rynku - transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych banku centralnego z bankami komercyjnymi; Bank komercyjny sprzedaje z zastrzeżeniem, że jeszcze tego samego dnia je kupi.
Rezerwa jest instrumentem obowiązkowym, reszta to instrumenty dobrowolne.
Banku państwa - prowadzi rachunek budżetu państwa, reprezentuje sektor bankowy, centralna instytucja dewizowa państwa, NBP gromadzi rezerwy dewizowe (w sensie fizycznym, natychmiast do uruchomienia) określona ilość USD, €, ruble, jeny itp., te, które w Polsce są w ogóle potrzebne - prowadzona jest z tymi państwami prowadzona polityka handlowa; wielkość rezerw jest tajemnicą
Art.46 Kontyngenty kredytowe - BC mówi krótko: „ściągnąłeś 100, rezerwa była 10, zostało Ci 90, ale masz tylko np. 50 do wykorzystania”
Depozyt nieoprocentowany - to samo co wyżej tylko nie masz 50 do wykorzystania tylko „ileś tam dla nas..” Prawo dewizowe ≠ prawo walutowe Prawo dewizowe
Prawo walutowe
Pieniądz obcy w państwie
Pieniądz własny


(…)

….50 roku) - przy zmianie znaków pieniężnych następuje zmiana wartości siły nabywczej pieniądza (z dnia na dzień traciło się)
Nie - dewaluacyjna (pod hasłem denominacji) - wartość ta sama, tylko znak inny (dla państwa bardzo kosztowne)
*dwa typy ograniczeń dewizowych:
Nabywanie i zbywanie wartości dewizowej - działalność kantorowa
Kurs waluty - cena jednego pieniądza wyrażona w drugim pieniądzu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz