Funkcje banku centralnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje banku centralnego - strona 1 Funkcje banku centralnego - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje banku centralnego:
Funkcja emisyjna: w drodze rozporządzenia (wielkość itd.)podstawowa funkcja banku centralnego, kiedyś to był przywilej wydawany przez króla
Bank państwa: NBP jest bakiem państwa co oznacza że prowadzi rachunek budżetu Państwa, w bardzo ograniczonym zakresie, również działalność depozytowa, nie może ogłosić upadłości. Jest również centralną instytucją dewizową, ma określoną ilość dewiz (obcego pieniądza). Art. 52: w celu zapewnienia stabilności budżetu państwa prowadzi się tą działalność dewizową (bank może nimi interweniować kiedy waluta gwałtownie spada, Funkcja reprezentacyjna całego systemu bankowego Jest również bankiem banków, prowadzi politykę pieniężną poprzez instrumenty polityki pieniężnej: 3 podstawowe przewidziane przez ustawe: 1. rezerwy obowiązkowe art. 38 ustawy nbp (polega na tym że ze środków z działalności dewizowej musi być obowiązkowa rezerwa przy przyznawaniu każdego kredytu i jest ona określana przez radę nbp wyrażona jest w procentach inaczej mówiąc określa ilość pieniądza na rynku w celu działalności przeciw inflacyjny. Rezerwa działa w każdym banku, jest ona obliczana ma charakter obowiązkowy). 2. kredyt refinansowy nie ma już obowiązkowego charakteru jak rezerwy obowiązkowe. Może być w formie redyskonta weksli lub podstawowych formach 3…………………………………..
Są jeszcze dwa instrumenty administracyjne (związane z zagrożeniem realizacji polityki pieniężnej, nagłego zawahania wartości pieniądza, aby szybko przywrócić stabilność, charakter nadzwyczajny):
Kontyngenty
Depozyt nieoprocentowany Prowadzi także nadzór bankowy, czyli nadzór nad bankami komercyjnymi (również charakter nadzwyczajny) cel to zapewnienie działania banków w sposób legalny oraz zapewnienie zwrotności środków zwrotnych czyli ochrona depozytu, zapewnienie bezpieczeństwa działalności banków. Taki nadzór może sprawować bank centralny, w Polsce tą działalnością nadzorczą zajmował się Prezes NBP a teraz Komisja Nadzoru. Środki nadzoru: prawotwórcze i skierowane indywidualnie jak decyzje. Wszystkie środki muszą wynikać z prawa i często mają bardzo szeroki charakter, nawet ogłoszenie upadłości, odwołanie członka zarządu, można zakazać określonych form reklamach, można wprowadzić zarząd komisaryczny ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz