Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia - Oświadczenie woli

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia - Oświadczenie woli - strona 1 Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia - Oświadczenie woli - strona 2

Fragment notatki:

PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA (NEGOTIORUM GESTIO) Jest to odrębna instytucja w stosunku do zlecenia. Zobowiązanie w tym przypadku powstaje, gdy nastąpi fakt dobrowolnego prowadzenia cudzej sprawy mimo braku tytułu prawnego do jej prowadzenia. Wynikają z tego pewne prawa i obowiązki po obu stronach zobowiązania. Definicja Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu sprawy obowiązany jest zachowywać należytą staranność (art. 752 k.c.). Strony Działający bez zlecenia - negotiorum gestor, Osoba, której sprawę negotiorum gestor prowadzi - dominium negotii . Zdarzeniem, które kreuje to zobowiązanie jest działanie , które charakteryzuje się następującymi cechami: Działający prowadzi cudzą sprawę , która obiektywnie i według jego intencji należy do sfery interesów innej osoby. Gestor może równocześnie prowadzić sprawę cudzą i własną. Prowadzenie cudzej sprawy może polegać na dokonywaniu czynności prawnych w cudzym imieniu lub na cudzy rachunek a także na dokonywaniu działań czysto faktycznych. Prowadzący cudzą sprawę nie ma do tego kompetencji prawnej wynikającej z jakiegokolwiek stosunku prawnego (brak zlecenia oraz innych stosunków uzasadniających ingerencję w cudze sprawy). Negotiorum gestor musi mieć wolę i świadomość tego, że prowadzi cudzą sprawę. Nie można więc stosować przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, gdy gestor prowadził cudzą sprawę, mylnie sądząc iż prowadzi sprawę własną. W tym wypadku może przysługiwać mu: roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (jeżeli osoba której sprawy prowadził uzyskała takie wzbogacenie) lub jeśli osoba na rzecz, której prowadził sprawy potwierdziła te działania - roszczenia z umowy zlecenia. W wypadku gdy gestor prowadziłby sprawę cudzą chcąc uzyskać korzyść dla siebie, działania jego byłyby bezprawne i zawinione. W takiej sytuacji ponosiłby odpowiedzialność deliktową lub z bezpodstawnego wzbogacenia. Negotiorum gestor powinien działać z korzyścią dla osoby, której sprawę prowadzi. Działanie musi doprowadzić do korzystnej sytuacji dla zainteresowanego - nie wystarczą dobre intencje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której gestor w celu odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego drugiemu ratuje jeo dobro. Działanie to powoduje konsekwencje przewidziane dla negotiorum gestio chociażby działanie nie przyniosło zamierzonej korzyści. Negotiorum gestor obowiązany jest działać zgodnie z prawdopodobną wolą osoby, której sprawę prowadzi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz