Mienie publiczne ustawa - strona 273

Ugoda administracyjna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

administracyjnego. Ugodą określamy porozumienie stron zawarte przed organem administracji publicznej w spornych...

Karalność - deifincja i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

)- zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. ZNAMIONA PRZESTĘPSTWA- są to znamiona tworzące TYP...

Wieloletni plan finansowy państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

rozwoju kraju, o której mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 2) kierunki polityki...

Spółka akcyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

. Gdy przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi...