Społeczna szkodliwość czynu - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna szkodliwość czynu  - omówienie (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Społeczna szkodliwość czynu 1 § 2 - Nie stanowi przestępstwa czyn czyn zabroniony, którego społeczna szkodlwość jest znikoma.
Wolter- wytłumaczenie istnienia kontratypów : (...) tylko uświadomienie sobie decydującej roli materialnej bezprawności umożliwia zrozumienie działania okoliczności wykluczających bezprawność czynu. Czyn formalnie zakazany jednak z powodu pewnych wyjątkowych okoliczności dozwolony, możliwy jest tylko na tej podstawie ,że decyduje jego społeczna szkodlwiość.. Materialna bezprawność- wyrażana jest poprzez szkodliwość czynu, tylko czyny, których stopień społecznej szkodliwości jest większy niż znikomy, mogą być uznane za karygodne i zakwalifikowane do przestępstw. Marian Cieślak - obiektywna bezprawność czynu- wystarczy samo narażenie dobra prawnego na niebezpieczeństwo by uznać go za społecznie szkodliwy dobro prawne : istotna wartość społeczna, która jest chroniona zakazami prawa karnego czyn obiektywnie antyspołeczny : naraża niebezpieczeństwo lub narusza jakiekolwiek dobro prawne, niezależnie od nastawienia psychicznego sprawcy. Im wyższa wartość dobra naruszonego tym wyższa antyspołeczność.
- Czyn społecznie niebezpieczny -obiektywnie antyspołeczny i zawiniony za razem) Rodzajowy przedmiot ochrony - przedmiot ochrony pewnej grupy zakazów najczęściej jest wspólny dla zakazów karnych ujętych w ramy jednego z rozdziałów części szczególniej kk.
Indywidualny przedmiot ochrony - odpowiada p\dobru prawnemu, które jest chronione jest przez dany przepis prawny. Zakaz karny może przewidywać ochronę dla więcej niż jednego dobra prawnego, wzrasta liczba przedmitó ochrony. Podział dóbr prawnych: -dobra ściśle indywidualne- tryb prywatnoskargowy ( mienie, odbre imie, nietykalność cielesna i mieszkania, wolność seksulana, zdrowie, wolność komunikacyjna, tajemnica korespondencji , prawa autorskie) -dobra indywidualne i społeczne( indywidualne o znaczeniu społecznym, społeczne zindywidualizowane) -dobra ściśle społeczne- tryb publiczno skargowy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz