Polityka medialna w UE - must carry

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka medialna w UE - must carry - strona 1

Fragment notatki:

23.05.2013
POLITYKA MEDIALNA W UE
MUST CARRY
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szykuje propozycję zakładającą przyznawanie na kilka lat statusu must carry nadawcom koncesjonowanym - podaje Presserwis. Telewizyjny regulator tym statusem planuje objąć przede wszystkim ustawowe kanały Telewizji Polskiej, ale o taki status będą mogli ubiegać się także inni koncesjonowani nadawcy.
zasada "must carry" nakładała na telewizyjnych operatorów (kablowych i satelitarnych) obowiązek włączenia do oferty określonych kanałów TV. Wcześniej projekt ustawy o telewizji cyfrowej zakładał, że obowiązkiem mast carry miałyby być objęte wszystkie niekodowane kanały nadawane w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T). Status "must carry" w pewnym sensie mógłby pomóc niektórym nadawcom. Chociażby telewizji "n", która obecnie nie posiada w swojej ofercie telewizji Polsat. Gdyby zasadą must carry zostały objęte wszystkie niekodowane kanały DVB-T, wtedy nadawca (np. Polsat) na życzenie operatora byłby zmuszony do udostępnienia sygnału swojej stacji. "Must carry" budzi emocje wśród operatorów sieci kablowych, którzy podczas ostatniej debaty Media Summit podkreślali, że jest to ingerencja w ofertę programową. Branża kablowa jest zdania, ze jest to ingerencja w wolny rynek i każe realizować biznesplany nadawców. Kablówki popierają natomiast zasadę "must offer", która z kolei nakłada pewne obowiązki na nadawców telewizyjnych, którzy byliby zobowiązani udostępnić sygnał swojego kanału na życzenie operatora.
DOZWOLONA POMOC PAŃSTWOWA
Dozwolona jest tzw bezmarkowa reklama ogólnych grup produktów lub usług a także sponsorowanie programów.
Pomoc państwa, w rozumieniu traktatu, obejmuje wyłącznie środki, z zastosowaniem
ktorych wiąże się przekazanie zasobow państwowych; przez rożne instytucje państwa
np. przez władze krajowe, regionalne lub lokalne, banki publiczne, fundacje itp.
Pomoc publiczna może być rownież udzielona przez prywatny lub publiczny organ pośredni
wyznaczony przez państwo np. gdy bankowi prywatnemu powierzone zostanie zadanie
zarządzania programem pomocy dla MŚP finansowanym przez państwo. Przekazy środkow
finansowych stanowiące pomoc państwa mogą mieć rożne formy; np. dotacji lub obniżek
oprocentowania, gwarancji kredytowych, przyspieszonych odpisow amortyzacyjnych,
zastrzykow kapitałowych, zwolnień podatkowych itp. (kryterium przekazania zasobow
państwowych).
W rozumieniu traktatu pomoc publiczna stanowi korzyść ekonomiczną, ktorej
przedsiębiorstwo nie uzyskałoby w zwykłym toku działalności np. firma korzysta z


(…)


wystarczy wykazać, że beneficjent prowadzi działalność gospodarczą i działa na rynku, na
ktorym istnieje wymiana handlowa pomiędzy państwami członkowskimi. Forma działalności
beneficjenta nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia (nawet organizacja nienastawiona na
osiąganie zysku może prowadzić działalność gospodarczą). Przy czym, niewielkie kwoty
pomocy (pomoc de minimis) nie mają potencjalnego wpływu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz