Mienie publiczne pojęcie - strona 433

Tomasz z Akwinu- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

do nabywania cnoty. Z pojęciem prawa jest więc mocno związane pojęcie c n o t y . Prawa natury odnoszą...

Pedagogika wczesnoszkolna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 6951

przedmiotów określanych jako pseudo-pojęcie (uogólnianie na podstawie obiektywnych związków...

Zasady techniki prawodawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064

regulować je inaczej (Np. pojęcie przedsiębiorcy jest inaczej sformułowane w kodeksie a inaczej w innej...

Geografia ekonomiczna - ekologia 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

. Raport nosił nazwę "Nasza wspólna przyszłość". Zdefiniowano w nim pojęcie zrównowaŜonego rozwoju...

Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Ewa Elżbieta Nowińska
 • Prawo prasowe radiofonii i telewizji
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2240

ingerencji władz publicznych i bez względy na granice państwowe. Ustęp 2. Korzystanie z tych wolności...