Mienie publiczne pojęcie - strona 431

Sokrates - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

, którego dziełem jest świat i porządek panujący w człowieku. Odnosił do niego pojęcie rozumu, działania kierującego...

Edmund Husserl 1859 - 1938

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

tego przedmiotu - np. owalny kształt, kolor. Cechy nie mogące wchodzić w skład pojęcia przedmiotu - np. „zazdrosny...

Filozofia polityki - wykład

 • dr Dorota Pietrzyk-Reeves
 • Filozofia i etyka polityki
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1617

radykalny Arystoteles: realizm pojęciowy umiarkowany Obydwoje uważali, że istnieje realne pojęcie człowieka...

Rachunkowosc zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1827

kapitalow wlasnych. 74.Zdefiniuj pojęcia: koszt, wydatek, strata i określ ich znaczenie ekonomiczne. Koszt...

Notatki geografii osadnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Miszewska
 • Geografia osadnictwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

. zorientowane konsumpcyjnie//pojęcie funkcji centr. jest związane ze zjawiskiem koncentracji działalności...

Formy zwrotu do adresata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2562

w podniosłym, patetycznym tonie, występujący w uroczystych utworach lirycznych, mowach publicznych, skierowany...

Komunikowanie z otoczeniem - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Ewa Jaska
 • Komunikowanie z otoczeniem
Pobrań: 448
Wyświetleń: 6454

) - jest pojęciem szerszym i bardziej ogólnym, jej trzon tworzą normy zwyczajowe i prawne regulujące funkcjonowanie...