Mienie publiczne i metody jego wyceny - strona 7

Obligacje - rynek kapitałowy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

stosowaną metodą przy wycenie jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych...

Wartościowanie metodą UMEWAP95

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Rafał Kusa
  • Nauki o organizacji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3227

Dbanie o właściwe wytyczne dla Działu Produkcji Dbanie o powierzone mienie i sprzęt Przestrzeganie...

Samorząd terytorialny

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Sylwester Wróbel
  • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 6132

realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym 26. Mienie komunalne. Jednostka samorządu terytorialnego...