Mienie publiczne i metody jego wyceny - strona 36

Rachunek kosztow

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1652

ochronę mienia zaangażowanego w jednostce gospodarczej. Spełnia więc ona następujące podstawowe funkcje...

Zagadnienia z finansów

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

, z wywłaszczenia mienia i inne. Podstawową przyczyną powstania długu publicznego są jednak deficyty budżetowe...

Finanse - opracowanie

 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

, z wywłaszczenia mienia i inne. Podstawową przyczyną powstania długu publicznego są jednak deficyty budżetowe...

Nauka o przedsiębiorstwie zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

i zarzadzania, Teoria podejmowania decyzji Model prawny- Prawo cywilne i handlowe, prawo publiczne Model...

Notatki(piotr kusio)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1589

Publiczne p r a wo g o s p o d a r c z e Dr Andrzej Powałowski Notatki spisał Piotr K usio 2008...

Podstawy ubezpieczeń

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1862

za określoną odpłatnością; -umowa o dozorowanie, podejmujący się obowiązku zabezpieczenia mienia...