Wykład - Znaczenie ceny w kompozycji marketingowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Znaczenie ceny w kompozycji marketingowej - strona 1 Wykład - Znaczenie ceny w kompozycji marketingowej - strona 2 Wykład - Znaczenie ceny w kompozycji marketingowej - strona 3

Fragment notatki:

Marketing dr Marek Drzazga
Wykład 8
Znaczenie ceny w kompozycji marketingowej
Strategia zdominowania Strategia bez udziału
przez inny instrument polityki cenowej
marketingu 2
Strategia opanowania 1 3 Strategia bez dominu-
przez cenę 4 jącego instrumentu marketingowego
Duże Małe
ZNACZENIE CENY
Kompozycja pozostałych elementów market-mix jest podporządkowana cenie - np. brak możliwości kształtowania kanałów dystrybucji lub kosztownej promocji.
Cecha jest podporządkowana mieniu dominującemu elementowi marki np. wyszukanie środka promocji dla unikatowych produktów.
Brak polityki cenowej - cena ustalona urzędowo.
do warunków monopolistycznych - cena i pozostałe elementy tworzą spójną całość dając przewagę produktowi nad innymi
Przyczyny
Cel przedsiębiorstwa
Cel marketingowy
Nasycenie chłonnego rynku
Zwrot masy zysku
Maksymalizacja sprzeda-ży, udział w rynku
Wielkość sprzedaży
Zwrot wykorzystania zdolności produkcyjnych
Potrzeby finansowe
Maksymalizacja zysku krótkotrwałego
Rozwój
Cele polityki cen muszą być spójne z celami przedsiębiorstwa
Cele polityki cen:
osiąganie pożądanej wielkości sprzedaży, ponieważ
dążenie do nasycenia chłonnego rynku lub do jego opanowania w celu utrzymania osiągniętego poziomu cen
chęć zwrotu masy zysku poprzez sprzedaż większej ilości produktów po relatywnie niskich cenach
większe wykorzystanie zdolności produkcyjnych w celu obniżenia kosztów jednostkowych
maksymalizacja zysku
osiągnięcie maksymalnego zysku w jak najkrótszym czasie
zadowalający zysk roczny w całym okresie czasu
pożądana stopa do poniesionych kosztów
zachowanie istniejącej pozycji i dążenie do stabilności układu przez spadek sprzedaży oferowanych produktów oraz negatywnego wpływu otoczenia
Dostosowanie ceny
1. Zróżnicowanie geograficzne cen - firma decyduje o poziomie swoich cen uwzględniając np. odległość, koszty, transport …
2. Rabaty i upusty
Rabat - obniżenie ceny dla nabywców szybko regulujących należność.

(…)


- loss-leader - domy handlowe redukują ceny dobrze znanych artykułów, aby wywołać dodatkową sprzedaż
- specjalne okazje - obniżka w pewnych okresach
- rabaty pieniężne - do zakupu w pewnym czasie - by zlikwidować zapasy bez obniżania ceny katalogowej
- sprzedaż ratalna na niski %
- gwarancja i kontrakty usługowe - stymulacja sprzedaży
- obniżki psychologiczne - sztuczne zawyżanie ceny i następnie…
…:
wycenianie linii produkcyjnej - progi cenowe dla poszczególnych produktów uwzględniające różnice w cenach
wycenianie akcesoriów dodatkowych wycenianie produktów uzupełniających
ustalenie metody systemem dwuczęściowym - w usługach
wycenienie produktów ubocznych
wycenienie ofert wiązanych
Inicjowanie i reagowanie na zmiany cen
1. Inicjowanie obniżek cen - możliwe, gdy:
potencjał produkcyjny jest zbyt duży…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz