Mienie publiczne i jego kategorie - strona 264

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

, że inne znaczenie mieć będzie czynność prawna w stosunkach cywilnoprawnych, gdzie zgodnie z art. 56 kc wywołuje...

Pojęcie polityczności C. Schmitta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1967

desygnowania nieprzyjaciela publicznego. W zależności od działań wroga publicznego - może nastąpić...

Starożytny Rzym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1561

ważne funkcje publiczne. Całe forum miało charakter reprezentacyjny. W wyniku pełnienia przez Rzym coraz...

ŚRODKI PENALNE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1911

karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych, 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania...

Umowy.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

- nadanie lub remitowanie - udostępnienie publiczne, tak żeby każdy miał dostęp do utworu w miejscu i czasie...

Ekonomika turystyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Seweryn
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 2429
Wyświetleń: 6531

ekonomiki turystyki: terminologia turystyczna, w tym kategorie ekonomiczne dotyczące turystyki badanie...

Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

) - systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank...