Mienie publiczne i jego kategorie - strona 205

Zasady prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

administracyjnego, określenie ich treści. np. a b c d e f 3, … a) Organy władzy publicznej działają na podstawie...

Idee polityczne - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

; obywatele, którzy aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego i wykorzystują...

Wpływ polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 329
Wyświetleń: 952

więc np. natura nie wywiera wpływu, jest tylko przyczyną. W kategorii wpływu mamy podmioty wpływające...

Proces rzymski - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

bardziej dokuczliwą dla aparatu władzy, groźniejszą dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, dlatego z biegiem...

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1015

powołała komisję kodyfikacyjną. Nie uzyskała ona żadnych zaleceń, miała jedynie ujednolicić prawo. Dwa lata...