Mienie publiczne cechy - strona 541

Funkcje produktu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

. Jakość jest to suma cech i właściwości produktu, które zaspokajają potrzeby nabywców. Wyższy poziom...

Cechy epoki romantyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2261

Podstawowe cechy romantyzmu • apoteoza buntu i młodości, • pogłębienie wiedzy o człowieku...

Trening sportowy - opracowanie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

sprawność fizyczna, a także cechy wolicjonalne i osobowość oraz nabywa wiedzę na temat prowadzonej...

Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2611

miało charakter etnograficzny lub antropologiczny, „cywilizację” odnoszono do zespołu cech...

Marketingowe kampanie społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

przekazem; Podział na segmenty w 3 etapach: - badanie rynku ( segment posiada te same cechy ) - analiza...