Mienie publiczne cechy - strona 325

Sprawozdanie z wykonania budżetu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami. Jednocześnie przesyła go regionalnej izbie obrachunkowej...

Artykuł 25. Konstytucji z 1997r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1267

równouprawnienia. Reguła sprawiedliwości rozdzielczej polega na uznawaniu pewnych wyjątków, cech specyficznych...

Ochrona praw i wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

wewnętrznego. Cechy systemu źródeł prawa: hierarchiczność normatywna koncepcja źródeł prawa - tzn...

Platon, Sokrates-idee

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

, hierarchiczne - idea jest wzorcem - przedmioty rzeczywiste mają tylko niektóre jej cechy - wieczne idee - Dobro...

Województwo-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

przyległych cechami naturalnymi nabytymi. Można uznać iż jest to jednostka przestrzeni, wyodrębnioną...

Wykład - Międzynarodowe Prawo Publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

charakteryzuje się 3 cechami: zinstytucjonalizowana: istnieje szereg organizacji międzynarodowych ( uniwersalne...

Zezwolenia- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420

założycielski przedsiębiorstwa państwowego. Fundusz założycielski - mienie wniesione przez organ założycielski...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 798
Wyświetleń: 7168

. esperanto) Cechy języka naturalnego: wieloznaczność - wyrażenia danego języka mogą być różnie rozumiane...