wykład - Międzynarodowe Prawo Publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Międzynarodowe Prawo Publiczne - strona 1 wykład - Międzynarodowe Prawo Publiczne - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe Prawo Publiczne ćwiczenia nr 1 07.10.2009
Co to jest prawo międzynarodowe:
zespół norm regulujących życie społeczności międzynarodowej
wywodzi się z tradycji kanonicznej
pierwszy raz tego terminu użył Jeremin Bentham w 1789r.
Wcześniej prawo międzynarodowe znane pod terminem ius gentium i ius inter gentium
w Polsce po raz pierwszy terminu tego użył Franciszek Gasparek w 1885
Prawo międzynarodowe reguluje życie społeczności międzynarodowej. Korzenie społeczności międzynarodowej sięgają starożytnej Grecji, Rzymu. Ale społeczność międzynarodowa kształtuje się po upadku Imperium Rzymskiego. Państwa łączyła religia chrześcijańska, która po pokoju westfalskim straciła na znaczeniu. Pokój westfalski: zakończenie dominacji religii chrześcijańskiej, zaczęły się kształtować państwa suwerenne, równowaga sił- do 1815 r- kongres wiedeński. Kongres wiedeński: początek instytucjonalizacji społeczności międzynarodowej; powstanie Św. Przymierza: organizacja, która utożsamiała się z społecznością międzynarodową.
Kongres Wiedeński doprowadził do powstania zasady, że polityką międzynarodową kierują wielkie mocarstwa. W XIX w powstają pierwsze organizacje międzynarodowe.
Pod koniec XIX w powstanie dwóch bloków militarnych Trójprzymierza i Trójporozumienia
po II WŚ ciężar społeczności międzynarodowej przesuwa się na zachód: Stany Zjednoczone. Po II powstaje świat dwubiegunowy: USA a ZSRR- do 1989r. Społeczność Międzynarodowa charakteryzuje się 3 cechami:
zinstytucjonalizowana: istnieje szereg organizacji międzynarodowych ( uniwersalne i regionalne)
uniwersalne organizacje międzynarodowe: WHO, WTO, ILO, ICAO
regionalne: NATO, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, WNP
ma charakter powszechny i uniwersalny: Wojna Krymska 1853-56- Rosja nie przestrzegała postanowień traktatu pokojowego; po raz pierwszy zaproszono Imperium Ottomańskie do rozmów (wcześniej społeczność międzynarodowa miała charakter zamknięty.
Wojna jest zakazana jako środek rozstrzygania sporów
Karta Narodów Zjednoczonych- 1945- art 2 p.4
Pakt Brianda- Kellogga- wyrzeczenie się wojny zaborczej
Umowa o definicji agresji, między Rosją a państwami Europy Środkowo -Wschodniej
Prawo międzynarodowe starało się ograniczyć już wcześniej prawo do wojen np. wojna sprawiedliwa, która musiała spełniać 3 zasady: prawy zamiar, obronna, wypowiedziana przez władcę. Główna koncepcję wojny sprawiedliwej stworzył Św Tomasz.
Prawo międzynarodowe zespół norm prawnych uporządkowany w źródłach prawa.


(…)


wspólne: zarząd nad tym terytorium sprawuje organizacja międzynarodowa, niepodlegające zawłaszczeniu żadnego państwa dno mórz i oceanów oraz ich podziemie poza granicami jurysdykcji państwa
niczyje: na Morzu otwartym kształtuje się wyspa
niepodlegające żadnej władzy: Morze Otwarte tam gdzie kończy się Morze terytorialne; przestrzeń kosmiczna i ciała niebieskie; Antarktyda
W aspekcie funkcjonalnym prawa międzynarodowe reguluje takie dziedziny jak: prawo ochrony środowiska, prawa człowieka, prawa handlowe, prawa dyplomatyczne.
Po II WŚ międzynarodowe prawo publiczne wkracza w relację miedzi jednostka a państwem regulując status prawny jednostki
Prawo międzynarodowe: zespół norm prawnych zabezpieczanych przymusem indywidualnym i zbiorowym. Brak scentralizowanego aparatu przymusu
3 typy sankcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz