Miasto prywatne - strona 2

Szczegółowy opis mieszczan

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

(miasta książęce) wystarczył tylko dokument lokacyjny w innym przypadku (miasta prywatne) potrzebny...

Prawo miejskie, ziemskie i wiejskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

wydawane przez króla dla miast królewskich i przez właścicieli miast dla miast prywatnych ortyle (wyroki...

Rozbicie dzielnicowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

– powstawały więc miasta prywatne i ksią ęce. Miasta w Polsce budowano na prawie magdeburskim (Śląsk...

Konstytutcja 3 Maja

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

, a fakultatywnie miasta prywatne Chłopi *Art. IV dotyczy chłopów - włościan zostali objęci „opieką praw i rządu...

Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodastwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

wszystkie te miasta według jenej kategorii, miasta prywatne mogły być poddawane nowym kategorią za zgoda panów. Czynne...