Miareczkowanie kompleksometryczne

Kompleksometria-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1925

skok krzywej a) miareczkowania kompleksometrycznego b) miareczkowania strąceniowego. Podaj metody Mohra...

Kompleksometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3836

skok krzywej a) miareczkowania kompleksometrycznego b) miareczkowania strąceniowego. Podaj metody Mohra...

Oznaczania zawartości Ca - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

zgodnie z r. chem. 2KMO4 + 5C2C4Ca + 8H2SO4  K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O + 5CaSO4 Metoda miareczkowania...

Podział metod miareczkowania

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2793

kompleksonów tworzących z metalem kompleksy chelatowe. Miareczkowanie kompleksometryczne – w jego wyniku...

Egzamin-wymagania

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

strąceniowe siarczanów. 20. Podstawy miareczkowania kompleksometrycznego. Kompleksony. Budowa i własności...

Analiza strąceniowa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia analityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2751

kompleksometrycznego, możnaprzedstawić na krzywej miareczkowania. Krzywą miareczkowania strąceniowego wykreśla...

Laboratorium termodynamiki - prawo podziału

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

, biorąc do miareczkowania po 50 cm3 roztworu. Pod koniec miareczkowania dodajemy 0,5 cm3 roztworu skrobi...