Kompleksometria - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4452
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksometria - wykład - strona 1 Kompleksometria - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Kompleksometria
Napisz wszystkie reakcje przebiegające podczas rozdzielania cynku i niklu na anionie i kompleksometrycznego oznaczania cynku. Uwzględnij wskaźnik.
Dlaczego podczas kompleksometrycznego oznaczania jonów metali za pomocą EDTA konieczna jest obecność w roztworze buforu?
Od czego zależy skok krzywej a) miareczkowania kompleksometrycznego b) miareczkowania strąceniowego.
Podaj metody Mohra i Volharda oznaczania chlorków (środowisko, typ miareczkowania, krzywa miareczkowania, wskaźnik PK, reakcje) Na co nastawia się miano titrantów w tych miareczkowaniach?
Zadanie:
Do 50 ml roztworu BaCl2 o stężeniu 0,05 mol/l dodano 25 ml roztworu K2CrO4 o nieznanym stężeniu. Po odwirowaniu osadu roztwór (75 ml) zadano 25 ml roztworu Na2SO4 o stężeniu 0,01 mol/l przy czym nie stwierdzono zmętnienia próbki. Jakie było (co najmniej) stężenie roztworu K2CrO4 ?
Dlaczego jony fosforanowe przeszkadzają w kompleksometrycznym oznaczaniu magnezu? (1pkt)
Podaj mechanizm i warunki oddzielania magnezu od fosforanów na kationie (1pkt)
Narysuj przykładową krzywą miareczkowania magnezu za pomocą EDTA. Logβ[Mg-EDTA]=8,4 (1pkt)
Podaj za pomocą równań reakcji zasadę działania wskaźników kompleksometrycznych (1pkt)
Wyjaśnij dlaczego w miareczkowaniu kompleksometrycznym należy utrzymywać stalą wartość pH poprzez dodanie buforu? (1pkt)
Zdefiniuj stopień niemiecki twardości wody (1pkt)
Zadanie:
Próbkę stopu Al. - Zn o masie 0,5221g przeprowadzono do roztworu. Po oddzieleniu glinu przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o poj.250 ml. Na zmiareczkowanie 50 ml tego roztworu zużyto 3505 ml 0,108 M roztworu EDTA. Oblicz skład procentowy stopu. MAl=26,68 ; MZn=65,37
Porównaj krzywe miareczkowania kompleksometrycznego roztworów: jonów Zn2+ (KMeL ~ 1016) oraz Mg2+ (KMeL ~ 108) za pomocą EDTA. Podaj warunek jaki musi spełniać wskaźnik stosowany w tych miareczkowaniach oraz zasadę jego działania.
Przy jakim pH prowadzi się miareczkowanie kompleksometryczne a) jonów cynku b) jonów żelaza(III) za pomocą roztworu EDTA. Czym uwarunkowany jest taki dobór pH miareczkowań?
Na jakiej zasadzie oddzielany jest Zn od Ni przed oznaczaniem Zn za pomocą roztworu EDTA? Napisz reakcję jonów Zn z EDTA.
Zadanie:
Analizowano 0,50g próbkę zanieczyszczonego BaCl2 Po rozpuszczeniu próbki dodano 50 ml 0,12M roztworu AgNO3, którego nadmiar odmiareczkowano zużywając 23,5 ml 0,12M roztworu KSCN. Ile procent czystego BaCl2 zawierała próbka? Napisz równania wszystkich reakcji zachodzących w trakcie oznaczania. MBaCl2=208 g/mol
Wymień przykłady zastosowań jonitów w analizie chemicznej.


(…)

…. (1pkt)
Zadanie:
Próbkę o masie m=0,10 g zawierającą 30% wag. chlorków rozpuszczono w wodzie z dodatkiem kwasu azotowego. Do roztworu dodano 20,00 ml roztworu azotanu srebra, a nadmiar srebra odmiareczkowano 0,100 M roztworem tiocyjanianu potasu, zużywając do PK miareczkowania 10,5 ml titranta. Obliczyć miano roztworu azotanu srebra. Masa molowa Cl = 35,5 g/mol.

… i Ni tworzą kompleksy chlorkowe w środowisku kwasu solnego o różnym powinowactwie do anionitu ;
Ni w postaci kompleksu chlorkowego zostaje zatrzymany na kolumnie anionitowej, a Zn2+ pozostaje w roztworze;
Zn w postaci kompleksu chlorkowego zostaje zatrzymany na kolumnie anionitowej, a Ni2+ pozostaje w roztworze ; (1pkt)
Podaj w jaki sposób można zwiększyć selektywność miareczkowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz