Laboratorium analizy ilościowej

Chemia Analityczna - wykład - Charakterystyka jonitów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1057

Jonity Charakterystyka jonitów: wielocząsteczkowe polimery organiczne, zawierające czynne chemicznie ugrupowanie jonowe. Wymieniacze kationowe (kationity: -SO3H, -COOH, -OH, wymieniają jony wodorowe na inne kationy w procesie wymiany jonowej, anionity: -N+R3, -NR2, -NHR, -NH2, można stosować w ...

Alkacymetria - zadania z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3507

Alkacymetria W 4 próbkach zawierających odpowiednio CH3COOH, NH3, H2SO4 i KOH, oznaczano zawartość poszczególnych składników metodą alacymetryczną. Zaproponuj odpowiednie roztwory titrantów i wskaźników jakie mogą być użyte do poszczególnych miareczkowań tak, aby wyniki oznaczeń obarczone były najm...

Kompleksometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3836

Kompleksometria Napisz wszystkie reakcje przebiegające podczas rozdzielania cynku i niklu na anionie i kompleksometrycznego oznaczania cynku. Uwzględnij wskaźnik. Dlaczego podczas kompleksometrycznego oznaczania jonów metali za pomocą EDTA konieczna jest obecność w roztworze buforu? Od czego zale...

Analiza ilościowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Katedra Chemii Analitycznej Warszawa, 27.10.2008 Wydzia Chemiczny PW Program wicze laboratoryjnych z analizy ilociowej - projekt Chemia Analityczna I - Laboratorium (B) 45 h Roztwory do badania otrzymuj studenci w kolbkach miarowych na 250 ml. Zawarto kolby dopenia si wod do kreski, miesza i odp...

Laboratorium analizy ilościowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego, kompleksometryczne oznaczanie Mg, argentometryczne oznaczanie chlorków w wodzie, pośrednie manganometryczne oznaczanie wapnia, oznaczanie fenolu met...