Analiza ilościowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ilościowa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Katedra Chemii Analitycznej Warszawa, 27.10.2008
Wydzia Chemiczny PW
Program wicze laboratoryjnych z analizy ilociowej - projekt
Chemia Analityczna I - Laboratorium (B) 45 h
Roztwory do badania otrzymuj studenci w kolbkach miarowych na 250 ml. Zawarto kolby dopenia si wod do kreski, miesza i odpipetowuje do poszczeglnych oznacze po 50 ml. Oznaczenia wykonywane s indywidualnie po zdaniu kolokwium. Czynnoci podkrelone wykonuj studenci grupowo.
1. Organizacja pracowni, pobranie sprztu, przepisy BHP 3h
1. Nastawienie miana otrzymanego roztworu HCl o steniu ok. 0,2 mol/L na Na2CO3wobec oranu metylowego. Przygotowanie 1 L roztworu NaOH o steniu ok. 0,2 mol/L. Nastawianie miana roztworu NaOH na zmianowany roztwr HCl wobec oranu metylowego (kwas w biurecie). Sprawdzenie obecnoci wglanw w roztworze wodorotlenku sodu. Alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego wobec fenoloftaleiny jako wskanika. 7 h
2. Nastawienie miana otrzymanego roztworu EDTA (ok. 0.01 mol/L) na wzorcowy roztwr Zn o steniu 0,0100 mol/L wobec czerni eriochromowej T. Oddzielanie Mg od fosforanw na silnie zasadowym anionicie. Kompleksometryczne (EDTA) oznaczanie Mg wobec czerni eriochromowej T jako wskanika. 6 h
3. Nastawianie miana otrzymanego roztworu AgNO3 (ok. 0.02 mol/L) na mianowany roztwr NaCl (0,0200 mol/L). Argentometryczne oznaczanie chlorkw w wodzie metod Mohra. 3 h
4. Nastawianie miana otrzymanego roztworu KMnO4 (ok. 0,02 mol/L) na Na2C2O4. Manganometryczne oznaczanie H2O2 w handlowym rodku bielcym. 3 h
5. Nastawianie miana otrzymanego roztworu Na2S2O3 (ok. 0,1 mol/L) na mianowany roztwr KBrO3 o steniu 0,0167 mol/L. Oznaczanie fenolu metod bromiano-jodometryczn. 5 h
6. Strceniowe oddzielenie Ni od Fe za pomoc dimetyloglioksymu przy maskowaniu Fe(III) winianami. Oznaczanie wagowe Ni w postaci dimetyloglioksymianu niklu. 6 h
7. Strceniowe oddzielanie Fe od Ni przy uyciu buforu octanowego. Oznaczanie wagowe Fe w postaci Fe2O3. 12 h
Kierownik Pracowni
dr in. Stanisaw Kuœ
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz