Analiza strąceniowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strąceniowa - wykład - strona 1 Analiza strąceniowa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Analiza strąceniowa (podobnie jak alkacymetria, redoksymetria, czy kompleksometria jest działem analizy objętościowej - miareczkowej). Reakcje strącania związków trudno rozpuszczalnych wykorzystuje się w analizie chemicznej do:

  • Rozdzielania jonów,
  • Oznaczania metodami wagowymi,
  • Oznaczania metodami strąceniowymi

Warunkiem przeprowadzenia miareczkowania strojeniowego oznaczanego jonu jest: Powstanie trudno rozpuszczalnego związku składnika oznaczanego z titrantem dodawanym z biurety, Możliwość wyznaczenia PK miareczkowania odpowiadającego PR miareczkowania W trakcie miareczkowania zachodzi reakcja prowadząca do otrzymania osadu substancji trudno rozpuszczalnej - oczywiście jest to proces odwracalny!!! Każdy proces odwracalny prowadzi do ustalenia się tzw. stanu równowagi, który można opisać wielkością zwaną stałą równowagi, mA n++nBmAmBn Stałą równowagi reakcji strąceniowej nazywamy iloczynem rozpuszczalności. K soAmBn = [A n+ ]m ∙ [Bm- ]n Inaczej: pKso = PA n+ +pBm- Iloczynem rozpuszczalności nazywamy iloczyn stężenia jonów w roztworze nasyconym pozostającym w równowadze osadem. Wykładnik iloczynu rozpuszczalności definiujemy jako sumę wykładników stężeń jonów pozostających w roztworze.

MIARECZKOWANIE STRĄCENIOWE (precypitometria) U podstaw metod miareczkowania leży reakcja tworzenia trudnorozpuszczalnychosadów z odpowiednich jonów. A + + B- → AB ↓ Za lety:  Selektywne, a nawet specyficzne(podobnie jak wagowe)  szybkie w wykonanie  prostota Titrant roztwór zawierający odpowiedni kation lub anion (od niego pochodzi nazw a metody ) Przebieg miareczkowania strąceniowego, podobnie jak przebieg miareczkowania alkacymetrycznego, czy miareczkowania kompleksometrycznego, możnaprzedstawić na krzywej miareczkowania. Krzywą miareczkowania strąceniowego wykreśla się w prostokątnym układzie współrzędnych - na osi X zaznacza się V zużytego titranta [ml], na osi Y - pX (- log [X]) - ujemny logarytm ze stężenia jonu oznaczanego. Argentometria Dział analizy strąceniowej obejmujący oznaczenia zwykorzystaniem mianowanego roztworu AgNO 3. Argentometria jest wykorzystywana głównie do oznaczania anionów: Cl-. Br-, I-,SCN- (najczęściej Cl-!!!) Ze względu na sposób przeprowadzania miareczkowania w obrębie argentometri możemy wyróżnić kilka metoda oznaczania chlorków:

  1. Metoda Mohra - miareczkowanie bezpośrednie przy użyciu K 2CrO4jako wskaźnika,
  2. Metoda Volharda - miareczkowanie pośrednie, AgNO
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz