laboratorium termodynamiki - prawo podziału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE
Data: 08.03.2010
AUTORZY:
PINTAL Iwona
PRZATSEK Agnieszka
PUZIO Monika
TEMAT: Prawo podziału Nernsta. Wyznaczanie stałej równowagi reakcji I2+I- I3-
Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stałej równowagi reakcji: I2+I- I3- przebiegającej w roztworze wodnym.
WSTĘP TEORETYCZNY
Wyznaczając stałą równowagi możemy skorzystać z prawa podziału Nernsta. Mówi nam ono, że stosunek stężeń substancji (np. I2) rozpuszczonej w dwóch doskonałych, niemieszających się fazach jest stały i ściśle określony dla danej temperatury i wyraża się go wzorem
kc- współczynnik podziału
Nie będzie ono słuszne, gdy roztwory tworzące fazy ciekłe będą elektrolitami o aktywności znacznie odbiegającej od jedności oraz kiedy w jednej z faz zachodzić będą reakcje równowagowe wpływające na stężenie substancji rozpuszczonej (np. reakcja tworzenia przez jod kompleksów z jonami jodkowymi zachodząca w fazie wodnej). Prawo podziału będzie jednak zachowane w stosunku do części substancji, która nie uległa reakcji. Gdy wyznaczymy łącznie stężenie substancji rozpuszczonej w danej fazie to obliczony stosunek stężeń jest zależny od składu. Zależność tą nazywamy odchyleniem od prawa podziału Nernsta i opierając się na jej interpretacji możemy obliczyć stałą równowagi reakcji.
Dla reakcji I2+I- I3- przebiegającej w roztworze wodnym ogólną stałą równowagi możemy opisać wzorem cw- stężenie wolnego jodu w warstwie wodnej
c(I3-)- stężenie jodu w kompleksie
c0- stężenie standardowe 1mol/dm3 Gdy faza wodna jest w kontakcie z fazą organiczną, przekształcając wzór na współczynnik podziału (określający stosunek stężenia jodu w warstwie organicznej do stężenia w warstwie wodnej) możemy wyznaczyć stężenie jodu w warstwie wodnej.
ch- stężenie wolnego jodu w warstwie organicznej (wyznaczone doświadczalnie)
Oraz doświadczalnie wyznaczając całkowite stężenie jodu wolnego i związanego w kompleks ( cc= cw + c(I3-) ) można wykazać, że:
cc- stężenie całkowite jodu w fazie wodnej (wolnego i związanego w kompleks)
c0- stężenie początkowe jodku
OPIS ĆWICZENIA
Wyznaczenie współczynnika podziału
Do jednej erlenmajerki z korkiem odmierzamy 20 cm3 roztworu jodu w heksanie i 150cm3 wody destylowanej; do drugiej 20 cm3 roztworu jodu i 200 cm3­ wody destylowanej.
Wytrząsamy kolbki przez około 10 minut, co pewien czas odkrywając korki, aby się nie zassały i zawartość przelewamy do rozdzielaczy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz